Daugavpils novads tika pārstāvēts 4. Eiropas Parlamentā cilvēkiem ar invaliditāti

AKTUĀLI

Ceturtais Eiropas Parlaments cilvēkiem ar invaliditāti tika organizēts, lai atzīmētu Starptautisko dienu cilvēkiem ar invaliditāti, ko atzīmējām 2017. gada 3. decembrī, un Eiropas Cilvēku ar invaliditāti foruma (EDF) 20. gadadienu. Tajā piedalījās pārstāvji no visām 28 Eiropas Savienības dalībvalstīm. Latviju pārstāvēja Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO, delegātu skaitā bija arī  Daugavpils novada invalīdu biedrības „Ildra” valdes locekle un Latvijas Nieru slimnieku asociācijas Latgales nodaļas vadītāja Ligita Liepiņa. Līdzdalību cilvēkiem ar invaliditāti nozīmīgajā pasākumā atbalstīja Latvijas deputāti Eiropas Parlamentā Sandra Kalniete, Inese Vaidere, Tatjana Ždanoka un Krišjānis Kariņš.

Sanāksmes laikā Briselē tika diskutēts par cilvēku ar invaliditāti tiesību nodrošināšanu  Eiropā, sociālās aizsardzības nodrošināšanu, nodarbinātības palielināšanu un iekļaujošas izglītības sekmēšanu, kā arī pieņemta rezolūcija par nākamo Eiropas invaliditātes stratēģiju kā dokumentu, kas varētu uzlabot visu cilvēku ar invaliditāti dzīvi ES valstīs 2020.-2030. gadā.

EDFģenerālsekretāre, LCIVSO SUSTENTO vadītāja Gunta Anča uzsvēra, ka strukturēts dialogs un sadarbība ne tikai  Eiropas, bet arī valstu, novadu un pašvaldību līmenī ļaus cilvēkiem ar invaliditāti sekmīgi iekļauties sabiedrībā.

Ceturtā Eiropas Parlamenta cilvēkiem ar invaliditāti noslēgumā tā dalībnieki pieņēma Ārkārtas rezolūciju par Eiropas pieejamības aktu nodarbinātības, sociālās politikas, veselības aprūpes un patērētāju tiesību aizsardzības jomās, pieprasot Eiropas Padomei nekavēties ar tās apstiprināšanu.

Ligita  Liepiņa                                                                                                                     
Daugavpils novada invalīdu biedrības „Ildra” valdes locekle                                                       
Latvijas Nieru slimnieku asociācijas Latgales nodaļas vadītāja

Daugavpils novada atklātais čempionāts 64 lauciņu dambretē