Sociālās komitejas deputāti apmeklēja DAC “Fēnikss”

AKTUĀLI

23. martā pašvaldības sociālo jautājumu komitejas deputāti apmeklēja Ilūkstes dienas aprūpes centru personām ar garīga rakstura traucējumiem “Fēnikss” un specializētās darbnīcas, lai klātienē iepazītu iestādes darbu. Centra vadītājs Andris Kuzņecovs izveda nelielā ekskursijā, iepazīstināja ar kolektīvu un ikdienas darbu.  Dienas centrs nodrošina personu ar GRT funkcionēšanas spēju uzlabošanu, lai viņiem būtu iespēja atpūsties, apgūt jaunas zināšanas un integrēties sabiedrībā.

Centrs sekmīgi darbojas jau 20 gadus, bet kopš 2020. gada tas apmeties jaunās plašās telpās, darbojas no plkst. 8.00 līdz 16.30. Ar klientiem strādā sociālais darbinieks, sociālais aprūpētājs un fizioterapeits. Centru apmeklē personas ar garīga rakstura traucējumiem, kam piešķirta 1. vai 2. invaliditātes grupa. Līgums noslēgts ar 16 klientiem, bet ikdienā centru apmeklē 12-14 personas. Katrs klients tiek izvērtēts un saņem savu individuālo darbības plānu saskaņā ar MK noteikumiem, reizi pusgadā notiek pārvērtēšana. Centrā klienti gan atpūšas, gan apgūst dzīvei nepieciešamas iemaņas, paši rosās virtuvē, darbinieku uzraudzībā mācās gatavot maltīti, mazgāt traukus. Katru rītu ar fizioterapeitu notiek rīta rosme, bet veselības veicināšanas projekta ietvaros pašlaik tiek rīkotas deju nodarbības. Klienti var pavadīt laiku, spēlējot novusu, skatīties televizoru. Kopā tiek svinēti visi svētki, notiek dažādas ekskursijas.

Centrā izveidotas aušanas, sveču liešanas un kokapstrādes specializētās darbnīcas, kur ar klientiem darbojas speciālisti, iemācot viņiem dažādas jaunas prasmes. Par specializēto darbnīcu apmeklēšanu līgums noslēgts ar 18 personām.

Vēl viens pakalpojums ir grupu dzīvokļi Pašulienā, kas izveidoti 2021. gadā un ir ļoti pieprasīti. Ir labiekārtoti seši dzīvokļi vienā kāpņutelpā, tie paredzēti 16 personām, bet pašlaik līgums noslēgts ar 14 personām. Klientus pieskata un padomus sniedz sociālais mentors, taču klienti mācās dzīvot pastāvīgi, veikt visus ikdienas darbus, skaitīt naudu, gatavot ēst, saudzīgi izturēties pret īpašumu. Komunālie maksājumi pagaidām tiek segti no projekta izmaksām.

Visi trīs pakalpojumi izveidoti Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Ilūkstes novadā” ietvaros un izmaksāja 462 tūkstošus eiro, no kuriem 85% sedza ERAF. 

Pašvaldības sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova pastāstīja par dienesta speciālistu darbību un esošo situāciju Subates un Prodes, Eglaines, Šēderes pagastā un Ilūkstes pilsētā. Šajā teritorija pašlaik reģistrēti 4399 iedzīvotāji, to vidū 185 reģistrētie bezdarbnieki (t.sk. 70 ilgstošie), 373 personas ar īpašām vajadzībām, 52 daudzbērnu ģimenes, 314 trūcīgas ģimenes, 63 maznodrošinātas ģimenes, 1453 pensionāri, 4 augsta sociālā riska ģimenes, 18 sociālā riska ģimenes. Teritoriju apkalpo 5 sociālie darbinieki, visiem ir augstākā profesionālā sociālā darba izglītība.

2022. gada laikā novada Sociālais dienests šajā teritorijā pieņēmis 1834 lēmumus par trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, 1916 lēmumus par sociālās palīdzības piešķiršanu, t.sk. pabalstu garantētā minimālā līmeņa nodrošināšanai un mājokļa pabalsts, 138 lēmumus par sociālo pakalpojumu piešķiršanu. Lauvas tiesa līdzekļu pērn izmaksāti tieši garantētā minimālā ienākumu pabalsta izmaksai.

Minētajā teritorijā uz 23. martu reģistrēti 11 ukraiņu civiliedzīvotāji, kopumā ir bijuši 16, izmaksāti krīzes pabalsti – 272 eiro, GMI pabalsti – 5486 eiro, mājokļa pabalsts – 200 eiro un ēdināšanas pabalsts – 187 eiro.

Sociālajam dienestam ir laba sadarbība ar Subates katoļu draudzes “Miera namu”, kur izveidotas 47 vietas, uzturas 25 novada klienti un strādā 20 darbinieki. Rindā uz šo aprūpes pakalpojumu pašlaik rindā gaida 22 cilvēki novadā.  

Anna Jegorova aktualizēja dažādas problēmas sociālajā jomā. Viena no tām ir bezdarbnieku nevēlēšanās reģistrēties NVA, arī motivācijas trūkums pieteikties algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem, aizbildinoties ar transporta un attāluma problēmām. Jauns izaicinājums sociālajiem darbiniekiem ir strādāt ar ilgstošajiem bezdarbniekiem, stiprinot viņu motivāciju piedalīties algotajos sabiedriskajos darbos, veidojot viņiem rehabilitācijas plānu situācijas uzlabošanai. Visiem darbiniekiem tāpat būs jāapgūst visas Labklājības ministrijas ieviestās metodikas, tostarp sociālais darbs kopienā, ar senioriem, jauniešiem un ar krīzes situācijām. Šīs metodikas jāapgūst, lai var darboties jebkurā jomā.

Šogad Sociālais dienests plāno uzsākt arī pakāpenisku pāreju uz dienesta dokumentu elektronisku apriti, lai padarītu šo apriti operatīvāku.

Anna Jegorova pateicās sociālajiem darbiniekiem, kas veic ikdienas darbu šajā teritorijā. “Sociālie darbinieki nevar strādāt, nemīlot cilvēku. Tas ir aicinājums, ko saprot tikai tie, kas strādā sociālajā darbā. Pamatā ir arī uzticēšanās cilvēkiem,” teica A. Jegorova.

Teksts, foto: Inese Minova

25.marta deportāciju piemiņas projekta tiešraide “Aizvestie. Neaizmirstie. 1949.gada 25.marta deportācijas” Augšdaugavas novadā