Sociālā darbiniece I.Bule ieguva maģistra grādu

Pagastu un pilsētu ziņas

Baltijas Starptautiskajā akadēmijā , absolventu izlaiduma pasākumā, maģistra grādu sociālajā darbā ieguva Sociālā dienesta sociālā darbiniece Irina Bule, kura apkalpo Nīcgales pagasta teritorijas iedzīvotājus. Tas ir vēl viens ieguvums, kas liecina par to, ka sociālajiem darbiniekiem nemitīgi jāpapildina zināšanas, jo sociālo problēmu nepaliek mazāk, to ir vairāk un ir jāmeklē ceļi, metodes un paņēmieni, kā to risināt.

Sociālā dienesta pārstāvji iepazinās ar Karēlijas pieredzi senioru aprūpē