Skrudalienas pagastā ir noritējis sporta pasākums jauniešiem “Ja būsiet kustīgi, tad kļūsiet lustīgi”

AKTUĀLI

Popularizējot aktīvo dzīves veidu, 25. novembrī Laucesas pamatskolas PĪV “Silene” sporta zālē ir noritējis jauniešu sporta vakars ‘’Ja būsiet kustīgi, tad kļūsiet lustīgi!”. Jaunieši no Skrudalienas, Tabores un Salienas pagastiem ieguva iespēju lietderīgi un interesanti pavadīt savu brīvu laiku, spēlējot volejbolu. Jaunieši sadalījās jauktās komandās pēc nejaušības principa, kas palīdzēja viņiem vairāk saliedēties. Uz sporta laukuma satikās četras komandas, kas gribēja pierādīt, ka katra no tām ir visspēcīgākā un vissaliedētākā.

Neskatoties uz to, ka daži jaunieši bija profesionālie volejbola spēlētāji, visas komandas bija vienādi stiprās un aktīvas, līdz ar to cīņa bija sīva. Tomēr uzvarētāji tika noskaidroti. Pasākums notika enerģiskās mūzikas pavadījumā, kas veidoja jautru, draudzīgu, azartisku un nepiespiestu atmosfēru. Visi dalībnieki saņēma saldas balvas, lai atjaunotu patērēto enerģiju.

Īpašu paldies izsākām Laucesas pamatskolas PĪV “Silene” valdībai par atsaucību un sadarbību.

Ināra Lapkovska, jaunatnes lietu speciāliste

Panākumi V Vislatvijas akordeonistu-izpildītāju konkursā