Skrudalienā atklāts Deinstitucionalizācijas projektā izveidotais dienas centrs

AKTUĀLI

Skrudalienā atklāja dienas centru, izveidojot infrastruktūru, lai nodrošinātu sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanu ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem, bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem un pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Deinstitucionalizācijas plānu izstrādāja un apstiprināja Latgales plānošanas reģions, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu ES projektam "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils novadā", Nr. 9.3.1.1/19/I/037.

Jālauž sabiedrības stereotipi

2015. gadā, kad iesākās Deinstitucionalizācijas projekts, Sociālajam dienestam bija bažas par to, kā projekts noritēs, un, kā tiks veidoti pakalpojumi tieši smagākai kategorijai jeb personām ar garīgā rakstura traucējumiem, skaidro Augšdaugavas novada Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova. Vispirms šīs grupas bija jāizvērtē, un speciālisti bija apmācīti veikt šo procesu. Tolaik Sociālajam dienestam bija jāizvērtē arī visus astoņus pakalpojumus, kas varētu būt pieejami novadā. Maziem soļiem, pēc iespējas objektīvāk pieejot personu garīgā rakstura stāvokļa un dzīvošanas vietas izvērtēšanai, kā arī apzinot potenciālās ēkas sociālo pakalpojumu sniegšanai, tika pieņemts lēmums, ka novads varētu īstenot visus projektā minētos pakalpojumus. “Īstenībā tā ir mērķa grupa, kura ir izolēta no sabiedrības. Šī grupa sabiedrībā parādās ļoti reti. Tas sabiedrības stereotips, ka šīs mērķa grupas varētu traucēt sabiedrībā, mums ir jālauž. Ar atbildību varu teikt, ka mums tas ir izdevies. Visi projekta pakalpojumi ir īstenoti un darbojās ļoti labi,” pauž A. Jegorova.

Klienti centrā aktīvi pavada dienas laiku, no rīta un vakarā atbraucot ar specializēto autobusu. Centrā klienti ierodas no Medumu, Sventes, Laucesas, Tabores, Skrudalienas, Vecsalienas, Salienas un Demenes pagasta. Jūlija Žugare, Skrudalienas Dienas aprūpes centra vadītāja: “Viena no telpām ir mācību telpa, kur notiek visas radošās darbnīcas – rokdarbi, krāsošana, zīmēšana, filcēšana, šūšana. Klienti tepat arī atpūšas vai skatās TV. Dara visu lai saglabātu savas sadzīviskās un sociālās prasmes. Citā telpā notiek virtuves nodarbības.” Pēc viņas paustā, centra darbinieki apmāca arī tādām nepieciešamajām prasmēm, kā sava budžeta plānošana, kā apģērbties atbilstoši laika apstākļiem, arī kā uzvesties sabiedrībā, jo personām ar garīgā rakstura traucējumiem šīs lietas bieži vien mēdz būt izaicinošas. Centrā darbojas visi nepieciešamie speciālisti – sociālais darbinieks, psihologs, fizioterapeits, pieejami reitterapijas pakalpojumi (nodarbības ar zirgiem). Vienā dienā centrā iespējams uzņemt līdz 15 klientiem.

Pozitīvie piemēri iedvesmo

Skrudalienas dienas centra projekts ir Deinstitucionalizācijas projekta pēdējais posms Augšdaugavas novadā. Klienti uz centru jau tika aicināti pāris nedēļas iepriekš, lai noskaidrotu jautājumus par to, kas vēl iztrūkst un būtu jāpielabo. Skrudalienas dienas centrs ir īpašs ar to, ka klienti šeit būs ne no aprūpes iestādēm, bet pārnāk no savām mājām. Tie ir klienti, kas iepriekš ir bijuši ieslodzīti četrās sienās, un praktiski ir komunicējuši tikai ar saviem ģimenes locekļiem. Viņiem nav bijis ne līdzcilvēku, ne draugu, un personas bija nodotas pašas sev. A. Jegorova: “Viņiem ir personāls, kas ir apmācīts un prot strādāt ar šādiem cilvēkiem. Klienti šeit jūtas fantastiski. Ja jūs tikai redzētu viņu acis, kad viņi darbojas pie galda, līmē, griež. Tie ir jau pavisam citi cilvēki, viņi patiešām atdzīvojas!”

Turpina J. Žugare: “Pozitīvu piemēru ir ļoti daudz! Daži klienti nāk no ģimenēm. Ir mums divi klienti no Medumu speciālās pamatskolas, un viņu vecāki bija aizdomājušies par bērnu turpmāko likteni. Personas bija palikušas vienas mājās, bet līdz ar centra atklāšanu viņi labprāt brauc šeit, savukārt vecāki šajā laikā var mierīgi strādāt vai veikt citas lietas. Klientiem ir ļoti svarīga komunikācija sabiedrībā, kas šeit tiek nodrošināta.”

Pēc Annas Jegorovas vārdiem, Augšdaugavas novads ir līderis Latgales reģionā Deinstitucionalizācijas projekta īstenošanā. Novads ir ne tikai realizējis visus projektā iecerētos pakalpojumus, bet nav arī vīlies nedz personālā, nedz klientos. Kādu laiku iepriekš, Labklājības ministrijas pārstāvji, piedaloties grupu dzīvokļu atklāšanā Nīcgalē, īpaši atzīmēja faktu, ka Augšdaugavas novads ir priekšzīmīgs Deinstitucionalizācijas projektā, nepieļaujot kļūdas, kas ir retums projekta ietvaros.

Par projektu

Daudzfunkcionālajā centrā “Skrudaliena” Miera iela 12, Skrudalienā, remontdarbu ietvaros pielāgoja vides pieejamību dienas aprūpes centra izveidei pieaugušajiem ar garīgā rakstura traucējumiem. Ēkā ir veikta esošās ieejas pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem, vēsturisko ārdurvju un virsloga restaurācija, ieejas kāpņu remonts. Ierīkots pacēlājs pie ieejas, kā arī pacēlājs uz 3. stāvu. Uz kāpņu margām norādīts stāvu apzīmējums ar taktilajām uzlīmēm, Braila rakstā, veiktas līmeņu maiņas atzīmes. Veikta sanitāro mezglu pārbūve,  pielāgojot tos personām ar kustību traucējumiem. Iegādāts aprīkojums šūšanas un filcēšanas, ziepju veidošanas un sveču liešanas darbnīcām, kā arī aprīkota darba vieta sociālajam darbiniekam.

Projektu "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils novadā", Nr. 9.3.1.1/19/I/037, pašvaldība saskaņā ar noslēgto vienošanos ar CFLA īstenoja kopš 2020. gada 2. februāra līdz 2022. gada 30. jūnijam. Kopējā projekta summa 1 346 004, 38 eiro, tai skaitā ERAF finansējums 971 059, 39 eiro jeb 72, 14 %; Valsts budžeta finansējums 42 093, 09 eiro jeb 3,13 %; Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 49 951, 49 eiro jeb 3,71%; pašvaldības finansējums 282 900, 41 eiro jeb 21,02 %.

Teksts: Dainis Bitiņš, Guna Smelcere
Foto: D. Bitiņš

Medumos norisinājās sveču liešanas pasākums