Skrindu dzimtas muzejs lūdz palīdzību krājuma papildināšanai

AKTUĀLI

Skrindu dzimtas muzejs krājuma papildināšanai vāc vēsturiskās liecības, atmiņu stāstus, fotogrāfijas (to kopijas), priekšmetus par Ķirupes kūdras purvu (kūdras izstrādi, dzīvi ciematā, kultūras dzīvi). Varbūt ir zināmi cilvēki, kuri ir tur strādājuši. Ļoti ceram uz kaimiņu pagastu iedzīvotāju atsaucību.

Meklējam arī fotogrāfijas, kurās būtu atainotas katoliskās tradīcijas (baznīcas svētki, ģimenes godi u.c.), vai arī ar tām saistītie priekšmeti.

Būsim pateicīgi par jebkura veida sniegto informāciju.

Zvaniet, rakstiet, mēs atsauksimies!

e - pasta adrese: skrindu_muzejs@inbox.lv

Tālr.29964210 - Skrindu dzimtas muzeja direktore Anna Lazdāne,

29373880 - Skrindu dzimtas muzeja vecākais speciālists Romualds Gadzāns.

Ja nomnieks neizmanto pirmpirkuma tiesības, tās varēs izmantot Zemes fonds “Altum”