Skolēnu vasaras nodarbinātības programmā piedāvātas 186 vakances

AKTUĀLI

Arī šovasar Daugavpils novada pašvaldība skolēniem piedāvā iespēju strādāt. Jau ceturto gadu Daugavpils novada dome, sadarbojoties ar Daugavpils novada uzņēmējiem, īstenos Daugavpils novada skolēnu vasaras nodarbinātības programmu. Šogad darbs skolēniem tiks piedāvāts periodā no 5. jūnija līdz 25. augustam, kurā varēs piedalīties Daugavpils novadā deklarētie skolēni vecumā no 14 līdz 19 gadiem, kas mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Attīstības pārvaldes Komercdarbības konsultants Jāzeps Krukovskis pastāstīja, ka šogad programmai ir izdevies piesaistīt nepieredzēti daudz uzņēmēju. Šobrīd izsludinātas 186 brīvas darba vietas, no tām 138 ir pie privātajiem uzņēmējiem un 52 ir pašvaldības iestādēs (no tām 34 ir valsts finansētās NVA programmas ietvaros). “Ar vakanču aizpildījumi ir dažādi. Ir pagasti, kur tas ļoti labi izdodas un pat pietrūkst darba vietu visiem interesentiem, tomēr ir arī pagasti, kur skolēnu interese nav pietiekoši liela,” norāda J.Krukovskis. “Tas skaidrojums ar to, ka liela daļa piedāvāto darbu ir pie lauksaimniekiem. Tā kā šajos pagastos lielākā daļa jauniešu ikdienā palīdz vecāku saimniecībās, viņi vēlas darīt kaut ko interesantāku un iegūt savādāku pieredzi.” No nozarēm visvairāk dominē darbs lauksaimniecībā, mazumtirdzniecībā, vairāk aktivizējušies tūrisma pakalpojumu sniedzēji.

Novērojumi liecina, ka visvairāk programmai piesakās jaunieši vecumā no 16 līdz 17 gadiem, jo šajā vecumā jaunietis sāk novērtēt ne tikai iespēju nopelnīt, bet arī gūt praktisku darba pieredzi. Daugavpils novada vasaras nodarbinātības programmā  īpaši tiek akcentēts, ka jaunietim ir iespēja iegūt praktiskas darba iemaņas pie uzņēmēja, jo daudzi skolēni un skolu absolventi ir izteikuši problēmu, ka viņi nevar iekļauties darba tirgū, jo trūkst darba pieredzes.

“Programmas galvenais uzstādījums ir, ka mēs strādājam ar uzņēmējiem un mēģinām viņus pārliecināt, kas tas ir ieguldījums nākotnē. Daudzi uzņēmēji, ieguldot jaunietī zināšanas un gūstot pozitīvu pieredzi pirmajā gadā, izvēlas to pašu skolēnu nodarbināt arī otrajā gadā. Mums ir arī reāli piemēri, ka jaunieši izvēlas saistīt savu nākotni iepazītajā nozarē un piedalās pašvaldības stipendiju programmā,” tā J.Krukovskis.

Daugavpils novada pašvaldība nodrošinās dotāciju darba devējam, valstī noteiktās minimālās stundas likmes apmērā 2017. gadā – 2,585 eiro, skolēna darba algai ne vairāk kā 4 stundām dienā un ne ilgāk, kā:10 darba dienas, ja skolēnam ir 14 – 15 gadi, vai 20 darba dienas, ja skolēnam ir 16 – 19 gadi, kā arī segs kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu.

Dalībai programmā skolēni varēs pieteikties vēl līdz 19.maijam Daugavpils novada pagastu pārvaldēs vai personīgi, ierodoties Daugavpils novada domē, 29. kabinetā.

 

Pavasarī atsākti infrastruktūras uzlabošanas darbi novada teritorijā