Skolēnu radošo darbu konkurss “Mēs – paši par sevi”

AKTUĀLI

1.februārī Daugavpils novada Kultūras centrā norisinājās Daugavpils novada sākumskolas skolēnu pašsacerētu radošo darbu konkurss "Mēs – paši par sevi". Tā mērķis ir rosināt bērnu iztēli un fantāziju, bagātināt vārdu krājumu, pilnveidot skolēnu valodas kultūru un pašprezentācijas prasmes.

Konkursā piedalījās novada skolu 3. klašu skolēni no Biķerniekiem, Kalupes, Laucesas, Naujenes, Medumiem, Kalkūnes, Salienas, Skrudalienas, Sventes, Špoģiem un Demenes.

Dalībnieki prezentēja savus darbus par tēmu “Mans pagasts”. Skolēnus vērtēja kompetenta žūrija. Galvenie vērtēšanas kritēriji bija domas atklāsme, kontakts ar klausītāju, idejas oriģinalitāte, dikcija un artikulācija, priekšnesuma atbilstība tēmai un dalībnieka vecumam, kā arī dalībnieka vizuālais tēls.

Visi konkursa dalībnieki bija pacentušies godam un nopelnīja Pateicības. Pēc rezultātu apkopošanas tika iedalītas arī divas pirmās vietas un viena trešā. Trešo vietu ieguva Veronika Formakova no Laucesas pamatskolas, savukārt 1. vietas ieguvējas – Alisija Ovčiņņikova no Lāču pamatskolas un Olga Petkune no Medumu pamatskolas, kas vislabāk tika galā ar konkursa uzdevumiem. Apsveicam!

Naujenes novadpētniecības muzejā skatāma V. Zeiles tematiskā darbu izstāde "Saruna"