Skolēnu radošās izpausmes konkurss “Miss un Misters Špoģi 2024”

Izglītība

Spraigi, aktīvi un radoši iesākās II semestris Špoģu vidusskolas skolēniem, kas, klases biedru ievēlēti, ieguva iespēju piedalīties radošās izpausmes konkursā “Mis un Misters Špoģi 2024”. Par pasākuma veiksmīgu norisi rūpējās 11.a klases skolēni, kas vairāku mēnešu garumā plānoja konkursus, rakstīja scenāriju, uzrunāja dalībniekus, veidoja dekorācijas, noformēja zāli, organizēja mēģinājumus, uzrunāja sponsorus un žūrijas pārstāvjus.

Pasākuma tēma katru gadu tiek izvēlēta balstoties uz skolēnu interesēm, kas atbilst mācību programmās ietvertajām tēmām. Šogad skolēni par vadmotīvu izvēlējās subkultūras, kas gan mūsdienās, gan vēsturiski ir kalpojušas kā nozīmīgs sevis apliecināšanas un piederības veids.

Kultūras mācībās un vēstures stundās 10.-12.klašu skolēni tiek iepazīstināti ar tēmu “Subkultūras.” Šī tēma ir interesanta un neparasta ar to, ka sniedz priekšstatu par neformālajām jaunatnes organizācijām, kas pastāvēja 20. gadsimtā un daļēji  pastāv tagad.  Lai uzzinātu vairāk par šo tematu,  11.a klase apkopoja informāciju par subkultūrām un to izmantoja pasākuma “Mis un Mister Špoģi 2024” idejas īstenošanā.

Konkursā piedalījās 8. - 12. klašu radošie, atraktīvie skolēni, kas vēlējās izbaudīt sacensību garu, iegūt jaunu pieredzi un pozitīvas emocijas, parādīt ka viņi var pārvarēt visas grūtības un sasniegt mērķi.

Četrpadsmit konkursanti demonstrēja pašu veidotās video vizītkartes, kurās atklāja savas intereses, sasniegumus stundu un ārpus stundu aktivitātēs, brīvā laika pavadīšanas skaistākos mirkļus un labos darbus. Katrs dalībnieku pāris demonstrēja iestudējumu, pašu iestudēto deju, atbildēja uz āķīgiem jautājumiem un visi pāri kopā izdejoja valsi.

Pasākuma noslēgumā visi dalībnieki tika nominēti kādā titulā. Kā arī skatītājiem bija iespēja izvēlēties un nobalsot par savu simpātiju. “Skatītāju simpātiju” ieguva 11.a klases skolēni. Nominācijas Mis un Misters “Subkultūras” ieguva  11.a skolniece un 10.a skolēns, kas bija rūpīgi pārdomājuši savus priekšnesumus un izvēlēto tēlu, stilu un mūziku, to izdarīt viņiem arī palīdzēja klases biedri.

Skolēni atzīst, ka piedalīšanās konkursā veicināja viņu pašapziņu, vēlmi kļūt labākiem, sasniegt savus mērķus un pārvarēt grūtības, atklāt un demonstrēt savu radošumu un talantus, attīstīt prasmi uzstāties publikas priekšā un sadarboties komandā, neformālā veidā padziļināt savas zināšanas par tēmu.

Lai īstenotu pasākuma ideju, būtisks ir gan finansiālais atbalsts, gan resursi pasākumu nodrošināšanai. Pasākuma organizatoru komanda augstu novērtē un izsaka pateicību SIA Cirkce K Latvia, Z/S “Ziediņi” un  IK “Keramikai -VG” par atbalstu pasākuma tapšanā.

Paldies visiem konkursa dalībniekiem, atbalstītājiem un organizētājiem!

Špoģu vidusskolas skolotāja Irīna Grebeža

Pirmklasnieku 100 dienas Naujenes pamatskolā