Pirmklasnieku 100 dienas Naujenes pamatskolā

Izglītība

“Mūsos katrā brīnums mīt,
Jāmāk tikai saskatīt.
Nāc un piebiedrojies mums!
Palīdzēsim ieraudzīt!”

Š.g. 16 februāris mūsu 1. klases skolēniem, viņu vecākiem un klases audzinātājai Ingrīdai BLEIDELEI bija svētku diena – skolā aizvadītas pirmās 100 dienas!

Jau par tradīciju Naujenes pamatskolā kļuvis pasākums pirmklasniekiem, kad skolas solā apgūtas pirmās iemaņas lasīšanā, rakstīšanā un rēķināšanā. 100 dienas - posms, kad mazie skolēni pierod pie skolas kārtības, ikdienas ritma, skolas vides, jauniem draugiem, kad mācās sadarboties, draudzēties. Vecākiem tas arī ir īpašs laiks, jo viņu bērni nu ir kļuvuši par skolēniem.

Pasākumā pirmklasnieki rādīja, ko māk – lasīja, rakstīja, deklamēja, dziedāja, būvēja, rēķināja, pierādīja, dejoja, smējās, draiskojās.

Pēc aktīvas skolēnu darbošanās un visu uzdevumu veikšanas pirmklasniekus  uzrunāja skolas direktors Pāvel BROVKINS, novērtējot aktivitātēs novēroto draudzību un sadarbību, kā arī vēlot pirmklasniekiem zināšanām bagātu visu mācību laiku. Katrs pirmklasnieks saņēma sertifikātu – zaļo gaismu tālākai zināšanu apguvei.

Sirsnīgus, mīļus sveicienus bija sagatavojuši sākumskolas 2. un 3. klases skolēni un 2. – 3. kl. skolēnu vokālais ansamblis “Ķipariņi” (skol. Inna KRALIKA).

Kā bērnu stiprais atbalsta plecs un spēks šajā dienā kopā ar bērniem bija arī vecāki. Paldies vecākiem par dalīšanos savā priekā un gandarījumā, paldies par atbalstu pirmklasniekiem un uzticību mūsu skolotājai Ingrīdai BLEIDELEI!
Gribam novēlēt, lai pirmklasnieki arī turpmāk mācās ar tādu degsmi, prieku un enerģiju!

Medumos norisinājās “Lielais Medumu copes festivāls”