Skolēnu izmaksas svārstās no 53 līdz 175 eiro

AKTUĀLI

Kārtējā domes sēdē tika apstiprinātas Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksas uz vienu skolēnu (audzēkni), kas piemērojamas ar 2018. gada 1. janvāri. Šīs izmaksas tiek piemērotas savstarpējos norēķinos ar citām pašvaldībām, kuru audzēkņi izglītojas Daugavpils novada skolās. Viena skolēna izmaksas mēnesī svārstās no 53 līdz 175 eiro.

Tradicionāli vismazāk viens skolēns izmaksā vidusskolās. Sventes vidusskolā tie ir 53.23 eiro mēnesī, Špoģu vidusskolā 63.86 eiro, Zemgales vidusskolā 71.9 eiro, Salienas vidusskolā – 75.52 eiro un Vaboles vidusskolā – 114.99 eiro.

Pamatskolu vidū ir vērojama līdzīga situācija. Viszemākās izmaksas uz vienu skolēnu ir Laucesas pamatskolā – 90.94 eiro mēnesī, Lāču pamatskolā – 101.67 eiro, Biķernieku pamatskolā – 101.76 eiro, Randenes pamatskolā – 104.22 eiro, Naujenes pamatskolā – 106.6. eiro, Kalupes pamatskolā – 128.47 eiro, Medumu pamatskolā – 148.9 eiro un Silenes pamatskolā – 172.45 eiro mēnesī.

Pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” Naujenes pagastā – 128.4 eiro mēnesī, bet Nīcgales PII “Sprīdītis” – 175.58 eiro mēnesī.

Jāatzīmē, ka šobrīd visvairāk skolēnu vidusskolu grupā mācās Špoģu vidusskolā – 347 skolēni, pamatskolu vidū – 120 skolēni Lāču pamatskolā, bet pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” ir 185 audzēkņi. Savukārt vismazākais skolēnu skaits katrā skolu grupā ir Vaboles vidusskolā (124 skolēni), Medumu pamatskolā (59 skolēni) un Nīcgales PII – 30 audzēkņi.

Savstarpējos norēķinos Daugavpils novads 2018.gadā citām pašvaldībām par savu bērnu izglītošanu mācību iestādēs plāno samaksāt 655 000 eiro, turpretī paredzams, ka citas pašvaldības Daugavpils novada pašvaldības budžetā ieskaitīs 225 000  eiro.

Ar pašvaldības līdzfinansējumu siltinās daudzdzīvokļu mājas Silenē un Randenē