Ar pašvaldības līdzfinansējumu siltinās daudzdzīvokļu mājas Silenē un Randenē

AKTUĀLI

Daugavpils novada domes sēdēs tika atbalstīts pilnvarotās personas SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” lūgums piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem divām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Silenē un Randenē.

Daudzdzīvokļu mājai Skaista ielā Nr.14, Silene, Skrudalienas pagastā, pašvaldība piešķīra 18809.53 eiro, t.sk.  ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes izstrādei piešķirti 1850,00 eiro, ēkas energoaudita pārskata sagatavošanai  420,00 eiro,  jumta seguma nomaiņas ar bēniņu siltināšanas darbiem 16 539,53 eiro bez PVN. Dzīvokļu īpašnieku finansējums ir 10 620,94 eiro.

Būvdarbus veiks SIA “Builder Industry”.  Saskaņā ar 2017.gada energoaudita pārskatu, enerģijas ietaupījums pēc jumta seguma nomaiņas ar bēniņu siltināšanu būs 32.2 kWh/gadā – 14%.

Būvdarbu izmaksas tiks segtas 10 gadu laikā, papildus aprēķinot maksu par vienu dzīvokļa kvadrātmetru 0.312 eiro/mēnesī. Uzkrājuma fonda ikmēneša maksājumu daļa 0.10 EUR/m2 tiks novirzīta būvdarbu izmaksu segšanai, bet 0.04 EUR/m2 atstāti uzkrājuma fondam.

Divstāvu dzīvojamā māja Silenē ekspluatācijā nodota 1963. gadā, tajā ir 8 dzīvokļi, no kuriem 1 pieder pašvaldībai. Mājai ir individuālā krāsns apkure. Dzīvokļu īpašnieku maksātspēja pērn bija 89,1%.

Energoefektivitātes pasākumus veiks arī iedzīvotāji Randenes ielā Nr. 4, Randenē, Kalkūnes pagastā. Randenes iedzīvotājiem pašvaldība piešķirs 31038.70  eiro, t.sk. ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādei 782,58 eiro, ēkas energoaudita pārskata sagatavošanai 256,12 eiro, jumta seguma nomaiņai ar bēniņu siltināšanas darbiem – 30 000 eiro bez PVN. Būvdarbus veiks SIA “Defass – D” par kopējo summu EUR  55033.02.  Saskaņā ar Randenes daudzdzīvokļu ēkas 2013.gada energoaudita pārskatu, enerģijas ietaupījums būs 12.99 kWh/gadā – 6.63%.

Norēķināšanās par būvdarbiem un aizdevuma procentiem notiks 10 gadu laikā, kuru laikā papildus tiks aprēķināta maksa par vienu dzīvokļa 0.193 euro/mēnesī.

Trīsstāvu daudzdzīvokļu māja Randenē ekspluatācijā nodota 1992. gadā, tajā ir 18 dzīvokļi, no kuriem 4 pieder pašvaldībai. Mājai ir individuāla krāsns apkure. Dzīvokļu īpašnieku maksātspēja pērn bijusi 98.7%.

Jāatzīmē, ka 2018. gada pašvaldības budžetā energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām paredzēti 120 000 eiro. Šogad dome ar pašvaldības līdzfinansējumu jau atbalstījusi četras daudzdzīvokļu mājas.

Tautas deju kolektīvu skate