Skolēni izzina kultūras un mākslas norises “Latvijas skolas soma” ietvaros

AKTUĀLI

Programmas “Latvijas skolas soma” mērķis ir dot iespēju Latvijas skolēniem iepazīt Latvijas mākslas un kultūras norises (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), sasaistot tās ar mācību un audzināšanas darbu, tā mazinot sociālo nevienlīdzību un stiprinot jaunās paaudzes pilsoniskuma un valstiskās piederības apziņu.

Programma darbojas mazliet vairāk nekā piecus gadus un nostiprina sabiedrības izpratni par kultūras īpašo lomu personības attīstībā, kā arī sniedz nozīmīgu ieguldījumu kultūras nozarē, sekmējot jaunu kultūras produktu veidošanu bērnu un jauniešu auditorijai, paaugstinot radošo profesionāļu nodarbinātību, kā arī veidojot nākotnes auditoriju. Tā tiek īstenota jau sesto mācību gadu visā Latvijā un arī Augšdaugavas novadā.

2023./2024. mācību gada 2. semestrī Augšdaugavas novada 1920 skolēni no 14 izglītības iestādēm kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros piedalījušies daudzveidīgās, kopumā 91 aizraujošā klātienes un digitālajās kultūras un mākslas norisē.

Semestra laikā novada izglītības iestāžu skolēni pieredzēja kultūras norises klātienē, braucot iepazīt kultūras daudzveidību un izzināt vēstures līkločus uz tuvākām un tālākām Latvijas vietām, tādējādi pilnveidojot savas zināšanas, iemaņas un prasmes, apmeklējot un izzinot, piemēram, Daugavpils Skrošu rūpnīcas ekspozīciju, Inženieru arsenāla, Marka Rotko muzeja piedāvājumu Daugavpilī, Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeja, Augšdaugavas novada Naujenes novadpētniecības muzeja, Raiņa mājas Berķenelē, Pirmā pasaules kara muzeja Medumos, Jēkabpils vēstures muzeja, Maizes muzeja Aglonā, Preiļu lietišķās un vēstures muzeja, Rīgas motormuzeja, Rundāles pils muzeja, Bauskas pils motormuzeja u.c. ekspozīcijas, izstāžu namu “Brīvvalsts dārgumu lāde” Rēzeknē, Latgales vēstniecības “Gors” rašanās vēsturi un darbību u.c. Skolēni 2. semestra laikā piedalījās arī daudzveidīgās muzejpedagoģiskās nodarbībās, piemēram, “Izlaušanās cauri laikmetiem”, “Piedzīvo akmens laikmetu” Āraišu ezerpilī; “Ciemos pie meistariem keramikas darbnīcā” Daugavpils māla mākslas centrā; “24 stuņdis latgalīts” Latgales Kultūrvēstures muzejā Rēzeknē; “Linu pogaļas stāsts”, “Stunda Latvijai”, “Augt maizītei tīrumā” Preiļu novada vēstures un lietišķās mākslas muzejā; “Jēkabpils cukurfabrikas stāsts”, “Senās spēles”, “Amatnieku darbi “Sēļu sētā”” Jēkabpils vēstures muzejā; “Romāns ar zeltu” Andreja Upīša memoriālajā muzejā; “Renesanses laika spēles”, “Tērps un rotas Kurzemes hercogistē” Bauskas pils muzejā; “Pa grāfu Plāteru-Broelu” pēdām” Krāslavas novada muzejā; “Savienojot pasaules” Raiņa un Aspazijas vasarnīcā; “Karoga stāsts” Latvijas Okupācijas muzejā; ”Vēja enerģija: no vējdzirnavām līdz elektroauto” Rīgas motormuzejā; “Kokamatniecības aroda/ amata attīstība Latvijā” Kokamatniecības muzejā; “Jaunie restauratori” Rundāles pils muzejā u.c.

Vairākas izglītības iestādes klātienē baudīja teātra izrādes, koncertlekcijas, kinolektorijus, piemēram, koncertlekcijas “Kas ir a capella” Ilūkstes Kultūras un mākslas centrā, “Atmodas dziesmas. Dziesmotā revolūcija” Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā un “Latgalieša sirds” Špoģu vidusskolā; baletu “Pie zilās Donavas” un “Džungļu grāmata” Latvijas Nacionālajā operā un baletā; laikmetīgās dejas izrādi jauniešiem “Tīklā” Lielajā ģildē Rīgā; izrādes “Gangsteromīte” Latgales vēstniecībā “Gors”, “Uzmanību, peles!” Špoģu vidusskolā, “Spreideits” un “Provinces anekdotes” Daugavpils teātrī; “Ziedoņa klases” izlaušanās spēli “Blēņas un pasakas” Rīgā Ziedoņa klasē; nodarbību “Cilvēks, koks, kultūrvērtība” Salienas vidusskolā un Sventes vidusskolā u.c.

Augšdaugavas novada skolēni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros digitāli noskatījās vairākas filmas, piemēram, spēlfilmas “Pilsēta pie upes”, “Cilvēka bērns”, “Tizlenes”, “Dvēseļu putenis” u.c.

Skolotāji un skolēni atsauksmēs norāda, ka šī programma palīdz padziļināt interesi par kultūras un vēstures mantojumu, vērtībām, ļauj iepazīt daudzveidīgo mākslas, mūzikas, teātra pasauli. Tā apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskumu, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību. Visiem novada skolēniem vismaz reizi pusgadā programmas ietvaros ir iespēja aizbraukt uz kādu attālāku kultūrizglītojošu pasākumu vai objektu, iepazīt Latvijas kultūru, mākslu un arhitektūru. Šīs norises ir mācību procesa sastāvdaļa – skolā apgūtā sasaite ar reālo dzīvi – redzētais, dzirdētais, piedzīvotais ārpus skolas papildina un nostiprina zināšanas, palīdz apgūt jaunas prasmes, veicina inovatīvu domāšanu, radošu problēmu risināšanu un elastību izglītības procesā un dzīvē kopumā, kā arī padara daudzveidīgu ikdienas mācību procesu. Skolēni ir nākotnes kultūras patērētāji un īstenotāji. Katra norise ir brīnišķīga kultūrizglītības stunda.

Paldies visām novada izglītības iestādēm, skolu programmu koordinatoriem, skolotājiem par iesaisti, atbilstošo norišu piemeklēšanu skolēnu vecumam un priekšmetu mācību saturam un strappriekšmetu saiknei!

Paldies programmas “Latvijas skolas soma” komandai par sadarbību un Augšdaugavas novada pašvaldībai par atbalstu!

Inese Zuģicka, programmas “Latvijas skolas soma” koordinatore Augšdaugavas novadā

Publiskā apspriešana par koku ciršanu Locikos