Publiskā apspriešana par koku ciršanu Locikos

AKTUĀLI

Naujenes apvienības pārvalde izsludina publisko apspriešanu par 410 koku ciršanu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 44740020029, Lidostas iela 4, Locikos, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Naujenes apvienības pārvaldē, Skolas ielā 15, Naujenē, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā no 12. līdz 21. jūnijam ieskaitot, vai sūtot uz e-pastu: parvalde@naujene.lv.

Kontakttālrunis: 65476840, 20219044

Eiropas parlamenta vēlēšanu rezultāti