Skolēni iesoļo jaunajā mācību gadā

AKTUĀLI

Izglītības iestādes Daugavpils novadā ar pārliecību iesākušas mācību procesu. Skolu fiziskā vide ir sakārtota, un skolēni var justies drošībā. Tika veikti ieguldījumi arī jaunākajās tehnoloģijās – kopumā 46 000 eiro apmērā, lai papildināt skolu materiāltehnisko bāzi. Trim Daugavpils novada skolām (Špoģu un Sventes vidusskolai, kā arī Lāču pamatskolai) tika iegādātas interaktīvās tāfeles, 3D printeri, roboti, portatīvie un stacionārie datori.

Pēc Daugavpils novada Izglītības pārvaldes datiem skolas skolēnu skaits saglabājas stabils. Šogad mācību procesu Daugavpils novada skolās uzsāks 1294 skolēni, kas ir par vienu skolēnu vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt pirmsskolas izglītību uzsāks 479 bērni, kas ir par 17 audzēkņiem vairāk.

Priecīgas ziņas nāk arī no Lāču pamatskolas, kur pieaudzis kopējais izglītojamo skaits no 118 skolēniem līdz 127 skolēniem šajā mācību gadā. Pieaugums ir novērojams pašās jaunākajās klasēs, līdz ar ko šogad tika izveidotas divas paralēlas 1. klases ar kopumā 27 skolēniem, kuras mācīsies divās dažādās  programmās - pamatizglītībā un mazākumtautības programmā, kam speciāli tika pielāgotas mācību telpas.

Ar Daugavpils novada domes un Naujenes pagasta pārvaldes atbalstu tika sakārtota skolas teritorija, uzstādīts jaunais nožogojums, vairākās klasēs tika veikts kosmētiskais remonts, iegādātas jaunas mēbeles.

Dažādu iemeslu dēļ Lāču pamatskolā bija izveidojies skolotāju trūkums, līdz ar ko nācās risināt arī šo jautājumu. Šogad šajā izglītības iestādē darbu uzsāk pieci jauni pedagogi, divi no tiem ir savas jaunās darba vietas kādreizējie absolventi.

Atklājot Zinību dienas pasākumu Lāču pamatskolā, tika nodziedāta valsts himna, bet vēlāk svinīgi sagaidīja jaunos pirmklasniekus, kurus pavadīja 9. klašu audzēkņi un klašu audzinātājas.

Skolas direktors Andris Meškovskis svinīgajā ceremonijā sveica klātesošos izglītojamos, pedagogus un vecākus ar jaunā mācību gada sākumu, atzīmējot, ka neskatoties uz dažāda veida ierobežojumiem izglītības procesā, kopīgi strādājot noteikti izdosies sasniegt augstus rezultātus. Direktors aicināja pieņemt arī izaicinājumus, nebaidīties no tiem, kā arī pateicās vecākiem par uzticību Lāču pamatskolai.

Daugavpils novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins atzīmēja Lāču pamatskolas sasniegtos rezultātus jauno skolēnu piesaistē, pateicās par vecāku un pedagogu ieguldījumu mācību procesā, kā arī aicināja tos uz savstarpējo dialogu un sapratni, ņemot vērā situāciju ar epidemioloģiskiem ierobežojumiem valstī. ”Novēlu neslimot un iegūt pēc iespējas vairāk zināšanu, kas noderēs turpmākajos dzīves ceļos!” teic Arvīds Kucins.

Sakarā ar iepriekšējā gadā atceltajiem pasākumiem, novada domei ir palicis savā ziņā nenokārtots ”parāds” skolotāju priekšā. Zinību dienā Daugavpils novada domes vārdā tika pasniegti pateicības raksti par ”Radošo un augsti profesionālo darbu skolēnu izglītošanā un audzināšanā sakarā ar skolas 25 gadu jubileju” Lāču pamatskolas skolotājām Valentīnai Zaicevai un Annai Kondrašenkovai. Pateicībā par ieguldīto darbu Lāču pamatskolai tika dāvināts sertifikāts 1000 eiro vērtībā. Katram pirmklasniekam tika pasniegtas dāvanas – kancelejas preces sekmīgam mācību procesam.

Sakarā ar skolas 25 gadu jubileju skolas padome dāvināja Lāču pamatskolai tās simbolu – no koka darinātu lāci. Zinību dienas pasākumā klātesošos ar dziesmām priecēja skolas audzēkne – Anna Vansoviča.

Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne izteica īpašu gandarījumu un prieku par jauno skolēnu pieaugumu un novēlēja, lai katram skolēnam Lāču pamatskola kļūst par otrām mājām, kur katru rītu gribētos doties.

Svinīgā pasākuma laikā pirmklasnieki nolasīja dzejoļus, vēlāk tika nodziedāta arī skolas himna. Ceremonijas beigās pirmo skolas zvanu kopīgi ieskandināja 9. klases skolnieks Oļegs Grustāns un 1. klases skolniece Evelīna Ņikitina. Vēlāk pirmklasnieki devās mācību klasēs, lai aizvadīt iepazīšanās stundu ar savām klases audzinātājām un doties neaizmirstamajā ceļojumā, kurš saucas ”skolas laiks”.

Autors un foto: Dainis Bitiņš

Smēlās pieredzi ezeru apsaimniekošanā