Smēlās pieredzi ezeru apsaimniekošanā

AKTUĀLI

Daugavpils novada pašvaldība īsteno Valsts zivju fonda atbalstīto projektu ”Dažādu sabiedrības grupu izglītošana par Daugavpils novada zivju resursiem”, kura ietvaros augusta nogalē pašvaldības delegācija devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Alūksnes un Burtnieku novadu, lai smeltos pieredzi ezeru apsaimniekošanā.

Dabas resursu nodaļas Vides pārvaldības speciālists ezeru apsaimniekošanā Valērijs Ašķeļaņecs atzīst, ka par brauciena mērķi izvēlēti labās prakses piemēri – Alūksnes un Burtnieku ezers. Brauciena laikā, tiekoties ar pašvaldību speciālistiem, gūts priekšstats par zivju resursu pētījumiem, plānošanu un sabiedrības iesaistīšanas pasākumiem minētajās pašvaldībās.

Alūksnes novada ezerus apsaimnieko pašvaldības aģentūra “ALJA”. Dažu gadu laikā pašvaldība īstenojusi vairāk nekā 40 projektus ezeru apsaimniekošanas jomā, gan sakārtojot infrastruktūru, gan papildinot zivju resursus. Alūksnes ezers ir lielākais novadā, tāpēc tam tiek veltīta īpaša uzmanība. Beidzamo gadu laika ezers ir kļuvis pievilcīgs ne tikai makšķerniekiem, bet arī piesaista atpūtniekus un tūristus.

Līdzīga situācija ir arī Burtnieku novadā, kur lielāka uzmanība tiek veltīta Burtnieku ezeram – ceturtajam lielākajam ezeram Latvijā, kurš ir diezgan sekls, taču zivju resursiem bagāts. Šī ezera apsaimniekošanā īstenoti vairāki projekti gan infrastruktūras sakārtošanai un tūrisma veicināšanai, gan zivju resursu pavairošanai. Zīmīgi, ka šī ezera kontroli (maluzveja, komerczveja, makšķernieku kontrole) veic pašvaldības policija. Kontroles veiksmīgai īstenošanai ierīkota videonovērošana.

Jau piecus gadus Burtnieku ezera zivju resursu monitoringu veic SIA “Saldūdens risinājumi”, ar kuras galveno pētnieku Matīsu Žagaru izdevās tikties arī brauciena laikā Alūksnē, kur viņš veica Alūksnes ezera zivju resursu izpēti.

Valērijs Ašķeļaņecs uzsver, ka katras pašvaldības pieeja ezeru apsaimniekošanā ir atšķirīga, taču ir lietas, ko varētu ieviest arī Daugavpils novada ezeru apsaimniekošanā, piemēram, videonovērošanu, kas ļautu sekmīgāk cīnīties ar maluzvejniekiem.

Daugavpils novada pašvaldības pārraudzībā ir 48 dažādas ūdenstilpnes, arī Daugavas un Dubnas upes. Lai nodrošinātu zivju resursu aizsardzību, atražošanu un racionālu, saudzīgu izmantošanu, nepieciešama regulāra sabiedrības informēšana un iesaistīšana. Projekta ”Dažādu sabiedrības grupu izglītošana par Daugavpils novada zivju resursiem” mērķis ir informēt dažādas sabiedrības grupas par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību Daugavpils novadā. Projekta īstenošanas gaitā Šovasar tika organizēts vienas dienas seminārs par zivju veselību ietekmējošiem faktoriem, tai skaitā zivju parazītiem sadarbībā ar Daugavpils Universitātes (DU) Parazitoloģijas laboratoriju, bet augustā notika divu dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Alūksnes un Burtnieku ezeru. Savukārt, lai iesaistītu un informētu bērnus un jauniešus, ģimenes ar bērniem, ir  izstrādāti infomateriāli izmantošanai pasākumiem skolās, mācībās dabā, novada nozīmes pasākumos, proti, oriģināla dizaina lielizmēra puzle izmantošanai āra apstākļos, oriģināla dizaina domino spēle ar zivīm un citām ūdeņu sugām, kartona atklātņu komplekti ar nozīmīgākajām un interesantākajām zivju sugām Daugavpils novada ūdenstilpēs, atstarotāji un pildspalvas ar Zivju fonda logo un informāciju.

“Ezīša draugu klubiņš” Laucesā