Skolēni aicināti piedalīties konkursā “Vai mana peldvieta ir droša?”

AKTUĀLI

Ik gadu 15. maijā, līdz ar peldsezonas atklāšanu Latvijā, tiek atzīmēta Starptautiskā ūdens drošības diena ar mērķi vairot izpratni par slīkšanas novēršanu, kā arī izglītot sabiedrību par drošību pie un uz ūdens.

Latvijā 2023. gadā tika reģistrēti 111 nāves gadījumi slīkšanas un noslīkšanas dēļ, turklāt ik gadu starp noslīkušajiem vidēji ir 7 bērni (0–17 gadus veci). No visiem 2023. gadā reģistrētajiem slīkšanas un noslīkšanas gadījumiem lielākā daļa bija noslīkuši atklātās ūdenstilpēs dabā.[1]

Lai šī peldsezona nenoslēgtos ar traģēdijām, un sniegtu atbalstu pašvaldības iedzīvotāju informēšanai par drošības jautājumiem pie un uz ūdens, SPKC iepazīstina ar aktuālākajiem informatīvajiem resursiem:

Lai veicinātu izglītojamo izpratni par drošas peldvietas pamatprincipiem un rosinātu izglītojamos un viņu vecākus/aizbildņus izvērtēt drošības apstākļus bērna izvēlētajā peldvietā, aicinām vispārējās izglītības iestāžu 3.–6.klašu izglītojamos līdz 14.jūnijam piedalīties konkursā “Vai mana peldvieta ir droša?”. 

Domes sēde un apvienotā finanšu komiteja (16.05.)