“Skolas soma” Jaunpilī

Izglītība

8. jūnija agrā rītā Sventes vidusskolas programmu īstenošanas vietas "Medumi" skolēni devās mācību ekskursijā uz Jaunpils pils muzejpedagoģisko nodarbību "Mazie mūciņi".
Mazo mūciņu tērpos, Mūka ar kalponītes vadībā, kopīgi izspēlēja seno viduslaiku skoliņu, apgūstot iemaņas ieroču atpazīšanā un iemācoties tā laika pieklājības likumus. Apguva pils celtniecības noslēpumus, arhitektūras detaļu simboliku, galma manieres, sirdsdāmu tikumus, bruņinieku ieroču valdīšanas māku.

Nodarbība rosināja skolēnos interesi par Latvijas kultūras mantojumu, cieņu pret cilvēkiem, kas vada nodarbību, pilnveidoja skolēnu prasmes sadarboties.

Skolēni atzina, ka ļoti interesanti bija iepazīt viduslaiku dzīvi, kā cilvēki dzīvoja, mācījās, kādi bija viņu paradumi, tradīcijas un kāda ēdienkarte.

Špoģu vidusskolā skolēni apguva latgaliešu rakstu valodu