Špoģu vidusskolā skolēni apguva latgaliešu rakstu valodu

Izglītība

2021./2022. mācību gadā  Špoģu vidusskolas 2. klases skolēniem tika dota iespēja apgūt runāšanu un rakstīšanu latgaliešu rakstu valodā.  Šajā pulciņā pieteicās un darbojās bērni, kuri runā latgaliešu valodā, kuriem ir bijusi iespēja dzirdēt šo valodu no vecmammas vai vectēva un kuri paši ieinteresējās, lai šo valodu apgūtu.  Daudziem tā bija sveša lieta, bet interesanta. Nodarbības tika organizētas Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācijas nodibinājuma realizētā projekta “Mērķziedojums - pilotprojekts “Latgaliešu valodas apguve izglītības iestādēs Latgalē” ietvaros (Nr.2021-1-ZIE006). Projekts tika realizēts ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu no “Latvijas valsts meži” mērķziedojuma.

Pulciņa nodarbību mērķis ir attīstīt skolēnu latgaliešu rakstu valodas kompetenci, lai varētu pilnvērtīgi sazināties latgaliski, apzināties latgaliešu rakstu valodas nozīmi personības attīstībā un latviskās, latgaliskās identitātes un kultūras saglabāšanā.

 Bērni 2021./2022.m.g. mācību gada  laikā  latgaliešu valodas nodarbībās klausījās latgaliski lasītus dzejoļus un pasakas. Mēģināja paši veidot dialogus.  Klausījās spēļu un rotaļu noteikumus latgaliski.  Gāja rotaļās, kurās bija jādzied teksts latgaliešu valodā.  Nodarbībās skolēni aktīvi komunicēja,  diskutēja un veidoja dialogus latgaliešu valodā. Pamazām sāka apgūt arī latgaliešu rakstu valodu, vārdu pareizrakstību.

Pulciņa dalībnieki iepazina  novada literatūru un folkloru, iepazina latgaliešu autoru vārda mākslu, mācījās izteiksmīgi lasīt tekstu latgaliski. Skatuves runas meistarību skolēni demonstrēja, piedaloties Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācijas rīkotajā skatuves runas konkursā “ Vuolyudzāni".

Muzikālais ‘’sprādziens’’ Špoģu vidusskolā