Skolas saņem un sadala datorus

AKTUĀLI

Ar valdības rīkojumu Izglītības un zinātnes ministrijai 2020. gadā piešķirti 3,9 milj. eiro, lai veiktu tehnoloģiskā nodrošinājuma uzlabošanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi mazinot Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz izglītības nozari.

Daugavpils novada izglītības iestādes kopumā saņēma 101 datoru. Biķernieku pamatskola - vienu, Laucesas pamatskola - septiņus, Lāču pamatskola - sešus, Medumu speciālā pamatskola - četrus, Naujenes pamatskola - sešus, Randenes pamatskola - trīs, Salienas vidusskola - 14, Sventes vidusskola - 13, Špoģu vidusskola - 21, Vaboles vidusskola - 11 un Zemgales vidusskola 15 datorus. Tos varēs izmantot gan ikdienas mācību procesa modernizēšanai, gan attālināto mācību nodrošināšanai.

Datori tika piešķirti pašvaldību dibinātajām vispārējās izglītības un speciālās izglītības iestādēm, ņemot vērā skolēnu skaitu 7.-12. klašu grupā uz 2020. gada 1. septembri. Lai nodrošinātu vienmērīgu un skolēnu skaitam atbilstošu portatīvo datoru skaita sadalījumu, skolas ir sagrupētas 20 grupās pēc skolēnu skaita.

2020. gada septembrī sākās pilnveidotā mācību satura īstenošana pamatizglītības un vidējās izglītības posmā. Lai sasniegtu valsts izglītības standartos noteiktos mērķus, izglītības iestādēm jābūt nodrošinātām ar nepieciešamajiem resursiem mūsdienīgam mācību procesam, tostarp informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojumu. Covid-19 pandēmijas rosinātās attālinātās mācības apliecināja, ka mūsdienīgas izglītības sistēmas veidošanai ir nepieciešamas investīcijas, kuru nodrošināšanai jābūt vienai no valsts galvenajām prioritātēm.

Autors: Dainis Bitiņš

Pašvaldības nekustamo īpašumu izsole