Skanīga sadziedāšanās Vaboles vidusskolā

Izglītība

Mana mīļotā Latvijas zeme
ar smilgu sanošiem čukstiem,
ar miglas rāmajiem rītiem
ar rimušiem ļaužu sirdspukstiem.


Kad himnā svinīgi lūdzam:
“DIEVS svētī Tēvzemi mūsu”,
lai sirds klusi līdzi domā:
“es arī šai svētībā būšu!”

3.maija pēcpusdienā Vaboles vidusskolas telpas piepildīja skanīga sadziedāšanās. Par godu Latvijas Neatkarības atjaunošanas gadadienai katra klase aicināja savus skolasbiedrus uz kādu skaistu dziesmas kopā dziedāšanu. Skolas pasākumu 8. klase iesāka ar vārdiem, ka “dziesma ir viens no latviešu kodiem. Ar dziesmu māmiņa ieaijā mazuli, ar dziesmu mēs pārvaram skumjas, ar dziesmu svinam, ar dziesmu izjūtam kopības sajūtu.” Skanēja gan tautasdziesmas, gan latviešu spēka dziesmas, gan vienkārši zināmas un populāras dziesmas. Vēl 8.kalses skolēni iepazīstināja klātesošos ar interesantiem, zināmiem, bet varbūt arī nedaudz aizmirstiem faktiem par Latviju. Pēc sadziedāšanās visi pulcējāmies pie balti klāta galda, uz kura netrūka ne maizes, ne medus, ne piena. Bet pati saldākā tomēr bija kopā būšanas un svētku svinēšanas garša!

Kristīne Kucina, 8.kl.audzinātāja

Olimpiskā diena Kalupes pamatskolā