Skaļās lasīšanas sacensība Sventes vidusskolā

Izglītība

Nu jau septīto gadu Latvijā sākusies Skaļās lasīšanas sacensība.

5. klašu skolēni visā valstī gatavojas un piedalās pirmās kārtas konkursam savās skolās un bibliotēkās, lai pēc tam skolas lasīšanas čempions  dotos uz novada konkursu.

Arī Sventes vidusskolā skolēni laikus izvēlējās saistošas un sev mīļas grāmatas spilgtu fragmentu, gatavojās un to skaļi nolasīja  1.kārtā, kas notika 28.02.2023.

Visi 5.klases skolēni bija nopietni gatavojušies, prata saistoši atklāt izvēlēto tekstu dziļāko būtību, radīt līdzpārdzīvojumu, rosināt asociācijas un ieinteresēt lasīt grāmatas.

Vērtēta tika runātāju prasme iepazīstināt ar sevi kā lasītāju un motivēt grāmatas izvēli, dikcija, lasīšanas temps, prasme emocionāli aizraut klausītājus un uzturēt kontaktu ar auditoriju, kā arī izvēlētā fragmenta oriģinalitāte.

Skaļās lasīšanas sacensībā mūsu skolā čempiona titulu ieguva Nikole Gulbinska. Nikole lasīja fragmentu no Lolitas Grāvītes grāmatas ,,Matīss iepazīst teātri’’. Skolniece izvēlējās šo grāmatu par teātri, jo pašai patīk darboties teātra pulciņā. Viņa vēlējās arī klausītājiem pastāstīt par to, kā grāmatas varonis Matīss iepazīst teātri.

Pasākumā arī piedalījās 3.un 4.klase, jo tieši viņi būs nākamie Skaļās lasīšanas dalībnieki.

Pasākuma dalībniekiem bija interesanti dzirdēt  2022. gada uzvarētāju gan skolā, gan Augšdaugavas novadā Arni Gasūnu, kurš pastāstīja par savu pieredzi  un ieguvumiem šajā skaistajā lasīšanas konkursā.  Arnis kopā ar 5.klases latviešu valodas skolotāju Janīnu Strodi, direktora vietnieci Birutu Ondzuli  palīdzēja vērtēt šī gada lasītājus.

Liels paldies  5.klasei par piedalīšanos  sacensībās, 10.klases skolēniem Samantai Saveļjevai , Elmāram Baikam  Renātam  Klaucānamu par pasākuma vadīšanu, žūrijai par ieguldīto darbu.

Aicinu visus  lasīt grāmatas!

Inese Ivdra, Sventes vidusskolas bibliotekāre

Februāra gaišie un siltie notikumi Naujenes PII “Rūķītis”