Sirsnīgi un mīļi Mātes dienas svētki Lāču pamatskolā

Izglītība

14. maijā Lāču pamatskolas aktu zālē pulcējās skolas audzēkņu māmiņas un bērni, kuri veselu mēnesi cītīgi gatavoja muzikālos priekšnesumus, dzejoļus, dejas, kā arī teātra uzvedumu, lai atzīmētu vienu no svarīgākajiem svētkiem bērna dzīvē – Mātes dienu.

Svinīgā koncerta ietvaros izskanēja vissirsnīgākie apsveikuma vārdi, ko bērni veltīja savām māmiņām ne tikai latviešu valodā, bet arī angļu valodā. Mīlestības un apbrīnas vārdi skanēja izdziedātajās dziesmās, ko izpildīja skolas 2.-4.klašu koris un vokālais ansamblis. Par lielu pārsteigumu kļuva teātra mākslas  skolotājas Annas Karpečenkovas vadībā sagatavotais 6.klases skolēnu teātra iestudējums “Sprīdītis” (fragmenti no Annas Brigaderes lugas).

Svētku turpinājumā māmiņām un to bērniem tika piedāvātas nelielas rotaļu stafetes, kuras palīdzēja viņiem labāk saprast vienam otru, iemācīties strādāt komandā un atbalstīt grūtos brīžos. Šīs aktivitātes ļoti iepriecināja svētku viesus, sekmēja pozitīvu komunikāciju starp bērnu un vecāku, kā arī deva iespēju vēl kādu laiku ģimenes locekļiem pabūt kopā izpriecas noskaņā.

Par svētku galapunktu kļuva mīļš un sirsnīgs dziesmas izpildījums, ko veltīja savām māmiņām kora dziedātāji. Neviena māmiņa šajos svētkos nepalika bez dāvanas, jo nav nekā dārgāka par bērna vismīļāko bučiņu, stipru apskāvienu un maigi, čukstus pateiktu frāzi “es tevi mīlu”.

Mēs ceram, ka visi svētku dalībnieki saņēma gandarījumu par paveikto darbu un iegūtajām emocijām. Lai šo svētku sajūta pavada mūsu mīļās māmiņas visu viņu dzīvi.

Novada iedzīvotāji aicināti dalīties savos dzīvesstāstos