Novada iedzīvotāji aicināti dalīties savos dzīvesstāstos

AKTUĀLI

Cilvēku dzīvesstāstu vākšana, to dokumentēšana, sistematizēšana un pētniecības metožu izstrādāšana ir Daugavpils Universitātes Mutvārdu vēstures centra (DU MVC) ikdienas darbs. Centrs ir vienīgā šāda veida institūcija Latgalē, arī citos Latvijas reģionos līdzīgu centru nav. Šobrīd DU MVC krājumā glabājas vairāk kā 1200 dienvidaustrumu Latvijas iedzīvotāju dzīvesstāstu ierakstu. Tas ir gan plašs pētniecības materiāls zinātniekiem un studentiem, gan iedvesmas avots žurnālistiem un rakstniekiem. Līdztekus DU MVC krājuma zinātniskajai nozīmei, tam ir arī vēl kāda pievienotā vērtība – teicēju piederīgie pēc gadiem var atnākt un sameklēt savu tuvinieku dzīvesstāstu ierakstus, papildināt ar tiem savas ģimenes vēstures liecību krājumus.

Liela daļa atmiņu stāstu ievākta  mutvārdu vēstures ekspedīciju laikā. Tās tiek  regulāri rīkotas kopš DU MVC darbības sākuma 2003. gadā. Ekspedīcijas notikušas Vabolē (2003), Salienā (2004), Dvietē (2005), Demenē (2006), Subatē (2007), Aknīstē (2008), Krāslavā (2009), Preiļos (2010), Ilūkstē (2011), Višķos (2012), Daugavpilī, Skrudalienā, Ludzā (2014), Medininkos (2016), Roķišķos (2017), Latvijas - Baltkrievijas pierobežā (2020). Šogad mutvārdu vēstures un kultūras mantojuma pētnieku biedrība “Divruna” sadarbībā ar DU MVC īstenos projektu “Mutvārdu vēstures ekspedīcija Augšdaugavas novada Laucesas, Kalkūnes, Medumu, Sventes un Šederes pagastā”, kuru atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” (projektu konkurss “Sēlijas kultūras programma”) un Augšdaugavas novada pašvaldības atbalsta programma biedrībām un reliģiskajām organizācijām. Šī gada ekspedīcija notiks no 27. maija līdz 31. maijam un tās mērķis ir, dokumentējot un pētot Sēlijas vēstures un kultūras mantojumu, atklāt vietu identitāti un iedzīvotāju vēsturisko apziņu formējošos aspektus un sekmēt mutvārdu vēstures kā zinātnes virziena attīstību.

Mutvārdu vēstures liecību vākšana ir skaists un nebeidzams process, jo katrs teicējs ir kā vesela pasaule un intervija dod iespēju šai pasaulei pieskarties un ieskatīties nedaudz dziļāk. Katrs dzīvesstāsts ir unikāls un neatkārtojams. Tāpēc ikviens, kas vēlas dalīties ar savu dzīves stāstu un atmiņām par pagātni, ir laipni aicināts, tāpat lūdzam pieteikt savus tuviniekus. Īpaši priecāsimies par gados bagātāko paaudžu pārstāvju atmiņu stāstiem.

Pieteikties iespējams, sazinoties ar DU MVC krājuma glabātāju (27879208, laima.grisule@du.lv)

Izstāde "Gaismai austot" Līksnā