Biedrība “Silenes stariņi” īstenoja projektu “Miķelis Kļaviņš – personība caur vēstures prizmu”

AKTUĀLI

Biedrība “Silenes stariņi’ ar Augšdaugavas novada pašvaldības piešķirto finansiālo atbalstu un Silenes Romas katoļu draudzes līdzfinansējumu no šā gada 2. maija līdz 30. novembrim veiksmīgi realizēja projektu  “Miķelis  Kļaviņš – personība caur vēstures prizmu”.

Silenes ciematā atrodas mūsu Latvijas vēstures liecinieks, viens no  vērtīgākajiem Latgales vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļiem - Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca, kura 2023. gadā svinēs savu 110 gadu jubileju. Ar Augšdaugavas novada atbalstu jau četrus gadus pēc kārtas tika realizēti projekti, kuru mērķis ir caur garīgās vērtības saglabāšanu sniegt būtisku ietekmi sabiedrības attīstībai, audzinot cilvēkos patiesīgumu, labestību, līdzjūtību, lepnumu  un popularizēt mūsu novada kultūrmantojumu.  

Laika gaitā Silenes Romas katoļu baznīcā ir uzkrājusies liela kolekcija vērtīgu kultūrvēsturisku priekšmetu. Šeit savākti dažādi garīgās dzīves priekšmeti, kulta priekšmeti, liturģisko tērpu kolekcija, medaljoni un relikvijas, kas radītas 18.-21.gadsimtā. Šobrīd, pateicoties realizētajiem projektiem, šie kultūrmantojuma objekti tika sakārtoti ekspozīcijā, kura iekļauta Augšdaugavas novada pašvaldības aģentūras “TAKA” sarakstā un ir pieejama publiskai apskatei visiem apmeklētājiem.

Ļoti vērtīgi eksponāti, saistīti ar priestera Miķeļa Kļaviņa personu, kurš sludināja mūsu baznīcā no 1956. gada līdz 1986. gadam. Baznīcas bēniņos tika atrastas viņa sarakstītās atmiņas. Tajās aprakstīts, kā prāvestu arestēja un izsūtīja uz Sibīriju. Vietējais iedzīvotājs A. Šablinskis savas mājas remonta laikā bēniņos atrada M. Kļaviņa foto arhīvu. Tajā glabājās vairāk nekā tūkstotis fotogrāfiju, un mēs varam redzēt priestera personīgās fotogrāfijas, kur viņš bija iemūžināts no jaunības gadiem līdz viņa nāves brīdim. Ir atrastas pat ļoti vērtīgas fotogrāfijas Sibīrijas trimdas laikā. Interesanti arī tas, ka M. Kļaviņš pats nodarbojās ar fotografēšanu un atstāja fotogrāfijas, kurās mēs varam redzēt ne tikai Silenes baznīcas ikdienu, draudzes locekļus, viņu darbus, bet arī Silenes ciematu un tā apkārtni. Attēlos piefiksēta jaunu māju celšana, ielas pārvērtības, sovhoza “Silene” tehnika un vietējie iedzīvotāji. Kopumā varam teikt, ka tas ir ļoti vērtīgs materiāls, kurš liecina par mūsu ciemata svarīgu vēstures posmu. Lai to saglabātu un rādītu plašākai sabiedrībai, par projekta finansēm tika iegādāti fotoalbumi, fotogrāfijas klasificētas un pielāgotas izvietošanai ekspozīcijā. Lai iepazīstinātu ar informāciju pēc iespējas plašāku auditoriju, tika iegādāti divi viegli uzstādāmi, uzglabājami un transportējami Roll Up baneri. Pirmajā banerītika ievietota informācija par Miķeļa Kļaviņa dzīves gaitu, otrajā par Silenes ciemata vēsturi.

Banerus plānots uzglabāt Silenes katoļu baznīcas priekštelpās, lai papildinātu esošo ekspozīciju, nodrošinātu publisku pieeju ne tikai baznīcas draudzei, bet arī mūsu novada ciemiņiem un tūristiem. Lai vairāk paplašinātu projekta mērķauditoriju, baneri tiks pārvietoti un uz laiku uzstādīti Silenes pamatskolā, Skrudalienas pagasta pārvaldes ēkā, Silenes klubā, daudzfunkcionālajā centrā “Skrudaliena” un Silenes bibliotēkā. Tas ļaus piesaistīt projektam dažāda vecuma mērķauditoriju.

Projekta realizācija pozitīvi ietekmēs iedzīvotāju zināšanas par mūsu kultūrmantojumu un dos iespēju efektīvāk to saglabāt.

Biedrības "Silenes stariņi" valdes priekšsēdētāja Sofija Mole

Višķu pagasta bibliotēkai ir mainīta atrašanās vieta