Silenes ciemā un Līksnas pagastā īstenos ceļa remontdarbu projektus

AKTUĀLI

Daugavpils novada domes kārtējā sēdē 23. jūlijā tika atbalstīti vairāki lēmuma projekti, kas skar pašvaldības teritorijā esošo ceļu uzlabošanu:

Tiks atjaunots segums Daugavpils novada pašvaldības ceļiem “Mežciems - Ļūbaste” (visā ceļa posmā 3,49 km garumā) un “Ļūbaste - Ļūbaste” 2 posmos (0,00 līdz 0,560 km; 0,600 līdz 0,800 km) Līksnas pagastā. Projekta kopējās izmaksas sastāda 139 625,40 euro, kur 39 807,19 euro sastādīs pašvaldības līdzfinansējums. Lai nosegt pārējās projekta izmaksas valsts kasē ņems aizņēmumu 99 818,30 euro apmērā. Projektu uzsāks šogad un īstenos līdz 2021. gada vasaras periodam. Realizējot projektu, tiks atjaunots ceļa grants segums un izveidota atbilstoša ceļa infrastruktūra novada attīstības centru konkurētspējas celšanai un funkcionālo saišu veidošanai starp attīstības centriem un to piegulošajām teritorijām.

Skrudalienas pagasta Silenes ciemā pārbūvēs Baznīcas ielu 817 m garumā. Projekta kopējās izmaksas sastādīs 220 357,43 euro. No tiem aizņēmums valsts kasē sastādīs 155 587,77 euro, savukārt pašvaldības līdzfinansējums būs 64 769,66 euro apmērā. Projekta mērķis ir uzlabot Daugavpils novada ielu un ceļu infrastruktūru saimnieciskās darbības attīstības, publisko pakalpojumu pieejamības un iedzīvotāju mobilitātes sekmēšanai. Darbus plānots uzsākt šogad un pabeigt 2021. gada vasaras periodā. Jāatzīmē, ka patlaban Baznīcas iela ir bez cietā seguma, taču pēc projekta realizācijas ielas garumā tiks izveidots asfalta segums, turklāt tā tiks paplašināta. Ielai tiks sakārtota virsūdeņu novadīšanas sistēma, kā arī izveidots apgaismojums.

Autors: Dainis Bitiņš

Atbalsta finansējuma piešķiršanu 2 grantu projektiem