Sētā “Upāni” apskatāma izstāde “Cilvēku lietu stāsti”

Kultūra

No 8. jūnija Naujenes pagasta Slutišķu sādžā, sētas “Upāni” pagalmā ir apskatāma Naujenes Novadpētniecības muzeja brīvdabas izstāde “CILVĒKU UN LIETU STĀSTI”.

Izstādes “Cilvēku un lietu stāsti” veidošanā izmantotas fotogrāfijas no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Vēstures departamenta Fotonegatīvu kolekcijas, Naujenes Novadpētniecības muzeja ekspedīciju laikā iegūtās fotogrāfijas, kā arī vēstures liecības no muzeja krājuma.

Izstādes stāstus veido muzeja mutvārdu dzīvesstāstu kolekcijas materiāli, kuri atspoguļo  Augšdaugavas novada vecticībnieku ikdienu un dzīves pieredzi. Tie ir Marijas Tarļeckas, Irīnas Šeršovas, Raidas Sokolovas, Veras Jakimovas, Tatjanas Šapkovas, Borisa Tarļecka, Fedoras Gerasimovas, Kiras Stoļarovas, Vasilisas Pudovkinas, Anfisas Smagares, Matveja un Agripinas Saveļjevu, Jekaterinas Sorokinas, Regīnas Prohovskas, Arkādija Jermolajeva, Inas Ķirničanskas, Anfijas Borovkovas dzīvesstāsti.

Stāsti ietver tradīcijas, kultūras pieredzi, valodu un dzīves izjūtu cilvēka, ģimenes, dzimtas, radu, saimes, sava ciema un novada robežās. Tieši cilvēka dzīvesstāsts kā vēstures avots visprecīzāk atklāj sava laikmeta dažādās šķautnes un piešķir personisku, dziļi niansētu, smalku emocionālo raksturojumu. Izstādē to akcentē arī teicēju teksti oriģinālvalodā, saglabājot vecticībnieku kultūrai raksturīgo izteiksmes formu un īpatnības.

Izstādē caur cilvēku dzīvesstāstiem, atmiņām un sadzīves lietām iepazīstam pagājušā gadsimta ikdienas dzīvi:

… bezrūpīgā bērnība, kas ar katru soli ievada lielajā pieaugušo dzīvē un darbā…

… tad nāk jaunības gadi ar ticību dzīvei un mīlestības vitālo spēku…

… darbs un dievbijība mijas ar gandrīz nemainīgu sadzīves un dabas noteikto ikdienas kārtību, kurā laiks atvēlēts gan darbam, gan priekam, gan Dievam …

… saimes dzīve rit saticībā un te ir kaimiņi, kas pasniedz izpalīdzīgu roku ikdienas darbos un tiekas svētdienās draudzīgās sarunās …

… dzīves godi un lielākie svētki – Lieldienas, Vasarsvētki, Ziemassvētki – ikdienas ierastajā ritmā iemirdzas koši – ar jautrību, ar bagātīgu svētku galdu un kopā būšanu…

Izstāde tapusi pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda  atbalstītajam projektam “VIII Latgales stāstnieku festivāls “Omotu stuosti”.

Sventes vidusskolas skolēni ceļo ar "Skolas somu"