Sešās apdzīvotās vietās šogad uzstādīti 324 LED gaismekļi

AKTUĀLI

Prioritārais projekts “Inženiertīklu izbūve Augšdaugavas novadā piecās kārtās” realizēts ņemot aizņēmumu Valsts kasē, pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2022. gadam” 10. panta 4. daļu. Izbūvēts ielu apgaismojums Augšdaugavas novada Demenes pagasta Kumbuļu ciemā, Skrudalienas pagasta Silenes ciemā, Nīcgales ciemā, Ilūkstes un Subates pilsētās.

Šogad tika uzstādīti:

  • 60 balsti un 62 gaismekļi Upes, Dārzu un Līdumnieku ielā Kumbuļu ciemā;
  • 82 balsti un 82 gaismekļi Ziedu, Mazā, Aizupes, Abiteļu un Skaista ielā Silenes ciemā;
  • 97 balsti un 101 gaismeklis Skolas, Liepu un Daugavas ielā Nīcgales ciemā;
  • 44 balsti un 45 gaismekļi Zemnieku, Brīvības, Tirgus, Slimnīcas un Patversmes ielu posmos Ilūkstē;
  • 9 balsti un 9 gaismekļi Kalna ielas posmā Subatē.  

Visos objektos uzstādītais LED apgaismojums ir aprīkots ar sistēmu vadības ierīcēm, kas reaģē uz dienas gaismu. Jāpiebilst, ka Nīcgalē vēl turpinās darbi ielu apgaismojuma pieslēgšanai AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales sistēmai.   

Paveikto būvdarbu kopējās izmaksas sastāda 534 805, 55 eiro (ar PVN). Darbus veica divi būvuzņēmēji: SIA “Ošukalns celtniecība” (Ilūkstē, Subatē un Kumbuļos) un SIA "Baltic Elektromontāža" (Nīcgalē un Silenē).

Cita projekta ietvaros Naujenes pagasta Vecstropos arī tika uzlabots apgaismojums un pilnībā pārbūvētas ielas 624 m garumā pie daudzdzīvokļu mājām 18. novembra ielā 387, 389 un 391. Šeit tika uzstādīti kopumā 24 apgaismojuma balsti ar 25 gaismekļiem.

2021. gadā pašvaldība realizēja virkni apgaismojuma projektu Kraujā, Līksnā, Kalupē, Biķerniekos, Maļutkos, Laucesā un Silenē.

✎Teksts, foto: D. Bitiņš


Ziemassvētku gaidīšanas laiks Ilūkstes PII "Zvaniņš"