Kraujas ciemā pabeidz apgaismojuma uzlabošanas projektu

AKTUĀLI

25. novembra Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēdē deputāti atbalstīja priekšlikumu par investīciju projekta ieceri apgaismojuma tīklu būvdarbiem Kraujā. Tika veikts iepirkums, un līgums noslēgts ar SIA “Ošukalns celtniecība” par summu 29 614 eiro.

Rezultātā stabus ar LED apgaismojumu uzstādīja Pļavas, Ziedu un Alejas ielas posmos. Alejas iela Kraujas ciemā iet gar Naujenes pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķītis”, bet Pļavas un Ziedu iela gar dzīvojamajām mājām.


2021. gadā pašvaldība uzsāka īstenot vairākus apgaismojuma projektus. Tagad diennakts tumšajos brīžos Līksnā, Kalupē, Biķerniekos, Maļutkos, Laucesā un Silenē vairākos ielu posmos ir uzbūvēts moderns LED apgaismojums.

Apgaismojuma darbi Kalupē ir pabeigti 2021. gada nogalē. Būvniecības izmaksas – 120 933 eiro, būvdarbu veicējs – SIA “RIO”.

Biķerniekos jaunais LED apgaismojums jau deg, un projekta izmaksas sastādīja gandrīz 100 000 eiro, būvdarbus veica SIA ”Ošukalns celtniecība”.

Maļinovā darbus plāno pabeigt tuvākajā laikā. Šajā ciemā būvdarbus veic SIA ”Ošukalns celtniecība”, ar kopējām izmaksām 49 777 eiro.

Jaunās laternas Kraujā


Apgaismojuma izveides darbi vēl 2021. gada jūlija mēnesī noslēgušies Laucesas ciemā, savukārt Laucesas pagasta Maļutku ciema Upes ielā pabeidza 2021. gada 10. decembrī. Būvdarbus veica SIA  “Ošukalns celtniecība”, līguma summa 20 937,39 eiro bez PVN.

Līksnā apgaismojuma izveidošanas darbi noslēdzās 2021. gada 21. oktobrī. Šajā ciemā jauno LED risinājumu izveidē ieguldīja 16 480 eiro (darbus veica: SIA ”EnergoUP”).

Randenē ciema izgaismošanā plānots ieguldīt virs 35 000 eiro, savukārt būvdarbus plānots pabeigt līdz 2022. gada vasarai.

Papildus šogad notiek projektēšana apgaismojuma izbūvei Nīcgales ciemā, cerot, ka nākamgad varētu sākties būvdarbi.

Teksts: Dainis Bitiņš
Foto: Inese Minova

Kas jāzina Lielās talkas dalībniekiem