Maļinovā un Randenē pabeidz apgaismojuma uzlabošanas darbus

AKTUĀLI

Maļinovā Skolas, Alejas un Dārza ielā tika pabeigti LED apgaismojuma ierīkošanas darbi. Šajā ciemā būvdarbus veica SIA ”Ošukalns celtniecība”, ar kopējām izmaksām 49 777 eiro.

Randenes ciema Zemnieku un Vārpas ielas posmu izgaismošanā šogad ieguldīja 35 000 eiro. Būvdarbi ir noslēgušies.

Dažos gados izgaismo vairākus ciemus

2021. gada 25. novembra Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēdē deputāti atbalstīja priekšlikumu par investīciju projekta ieceri apgaismojuma tīklu būvdarbiem Kraujā. Tika veikts iepirkums, un līgums noslēgts ar SIA “Ošukalns celtniecība” par summu 29 614 eiro. Rezultātā stabus ar LED apgaismojumu uzstādīja Pļavas, Ziedu un Alejas ielas posmos. Alejas iela Kraujas ciemā iet gar Naujenes pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķītis”, bet Pļavas un Ziedu iela gar dzīvojamajām mājām.

2021. gadā pašvaldība uzsāka īstenot vairākus apgaismojuma projektus. Tagad diennakts tumšajos brīžos Līksnā, Kalupē, Biķerniekos, Maļutkos, Laucesā un Silenē vairākos ielu posmos ir uzbūvēts moderns LED apgaismojums.

Apgaismojuma darbi Kalupē ir pabeigti 2021. gada nogalē. Būvniecības izmaksas – 120 933 eiro, būvdarbu veicējs – SIA “RIO”.

Biķerniekos jaunā LED apgaismojuma izmaksas sastādīja gandrīz 100 000 eiro, būvdarbus veica SIA ”Ošukalns celtniecība”.

Apgaismojuma izveides darbi vēl 2021. gada jūlija mēnesī noslēgušies Laucesas ciemā, savukārt Laucesas pagasta Maļutku ciema Upes ielā pabeidza 2021. gada 10. decembrī. Būvdarbus veica SIA  “Ošukalns celtniecība”, līguma summa 20 937,39 eiro bez PVN.

Līksnā apgaismojuma izveidošanas darbi noslēdzās 2021. gada 21. oktobrī. Šajā ciemā jauno LED risinājumu izveidē ieguldīja 16 480 eiro (darbus veica: SIA ”EnergoUP”).

Jaunie projekti

Šogad darbi pie apgaismojuma uzlabošanas ir iesākušies vairākās apdzīvotās vietās. Ielu apgaismojumu pārbūvēs Nīcgales ciemā (Skolas, Liepu un Daugavas ielā), Subatē (Kalna ielā), Ilūkstē (Zemnieku, Tirgus, Brīvības, Slimnīcas un Patversmes ielā), Kumbuļos (Dārzu, Līdumnieku un Upes ielā), Silenes ciemā (Ziedu, Skaista, Aizupes, Mazajā un Abiteļu ielā).

Teksts: Dainis Bitiņš

Kolekcionāru tikšanās ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām