Seniorus un bibliotekārus izglīto medijpratībā

AKTUĀLI

24. maijā Naujenes bibliotēkā notika viens no Latvijas nacionālās bibliotēkas (LNB) īstenotā projekta “Ar viedumu medijpratībā” semināriem, kura mērķis ir pilnveidot senioru medijpratības zināšanas un gatavību saskarsmē ar dezinformāciju un krāpnieciskiem ziņojumiem, lai spētu atpazīt melus, krāpniecību un viltus ziņas, kā arī meklēt jaunus saskares punktus starp reģionu bibliotekāriem un bibliotēku senioru auditoriju, iedvesmojot jaunām aktivitātēm medijpratības jomā.

Klātesošos uzrunāja LNB Bibliotēku attīstības centra medijpratības nozares eksperts Emīls Rotgalvis ar prezentāciju “Informācijas vide. Ko atcerēties senioram un bibliotekāram” un Latvijas Senioru kopienu apvienības priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja ar priekšlasījumu “Medijpratība senioriem”, bet Augšdaugavas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Minova pastāstīja par pašvaldības komunikāciju ar sabiedrību.  

Emīls Rotgalvis uzsver, ka par medijpratību beidzamajā laikā tiek runāts daudz, jo tā palīdz cilvēkiem orientēties milzīgajā informācijas plūsmā un atšķirt patiesību no meliem. Medijpratība ir nepieciešama arī bibliotekāriem, jo palīdz atlasīt noderīgu informāciju darbā ar lasītājiem, izvēlēties vērtīgas grāmatas krājuma papildināšanai un uzzināt dažādas lasītāju auditorijas. Savukārt senioriem medijpratība palīdz izvēlēties kvalitatīvus un uzticamus medijus, atpazīt krāpnieku ziņojumus un pašam būt noteicējam par ikdienā patērēto informāciju, kā arī pieņemt pārdomātus lēmumus, piedaloties vēlēšanās. E. Rotgalvis sniedza praktiskus padomus, kā uztvert informāciju un atpazīt viltus ziņas, kā arī aicināja izmantot LNB sagatavotos materiālus, kas palīdz veiksmīgāk apgūt medijpratību.

Lilita Kalnāja pastāstīja, ka Latvijas Senioru kopienu apvienība darbojas jau sešus gadus, īsteno dažādus projektus, viens no kuriem ir LNB medijpratības projekts, ar kura palīdzību uzrunā un izglīto savu auditoriju, ka nekļūt par dezinformācijas upuriem. “Manas paaudzes cilvēki agrāk nebija sastapušies ar tik lielu daudzumu viltus ziņu. Protams, mēs neticējām komunisma sasniegumiem un darba pirmrindnieku aprakstiem. Bet seniori ļoti labi atceras, ka veselības jautājumā nemeloja, bijām pieraduši, ka par to nevajadzētu melot,” saka L. Kalnāja un kā vienu no piemēriem minēja dažādu brīnumlīdzekļu reklāmas, kam mūsdienās bieži vien uzķeras tieši seniori. Viņa pastāstīja klātesošajiem, kā neuzķerties uz propagandu un dezinformāciju, lai nekļūtu par manipulācijas upuri, kā pārbaudīt e-pastā saņemtās ziņas un tālruņa zvanus, lai izvairītos no krāpniekiem un nezaudētu naudu.

Neoficiālā gaisotnē klausītāji varēja iesaistīties diskusijā ar lektoriem, lai varētu uzdot jautājumus un dalīties savā pieredzē.

Pasākumu rīkoja LNB Bibliotēku attīstības centrs sadarbībā ar Naujenes bibliotēku un Latvijas Senioru kopienu apvienību.

Teksts, foto: Inese Minova

Naujenes pagastā “iesildīs vasaru”