Senioru vakars Dubnā

AKTUĀLI

Ir pagājis gads kopš pēdējās senioru tikšanās tik kuplā skaitā, bet tik daudz, kas noticis šajā gadā. Mēs visi esam palikuši nedaudz vecāki un pieredzes bagātāki, tomēr gribam, lai mūs pamana un nevienu neaizmirst. Gatavojoties šiem svētkiem, esam apciemojuši gandrīz visas pagasta attālākās viensētas, tikušies ar senioriem un aicinājuši uz šo pasākumu.

Pasākumā piedalījās gan vecāka gājuma seniori, gan šogad senioru vecumu sasniegušie, gan priekšlaicīgi pensionējušies un pensionāri invalīdi. Šogad Dubnas senioru pulks papildinājās par 10 jauniem senioriem. Pasākuma gaitā seniorus priecēja Maļinovas pagasta saieta nama vokālais ansamblis ,,Ivuški”, soliste Zoja Markelova, pašmāju bērnu un jauniešu deju interešu grupa ,,BANZ”, un bērnu vokālā ansambļa ,,Uguntiņa” solistes.  Raitā dejas solī seniorus iegrieza duets Dainis un Jānis Somi.

Dubnas pagasta pārvaldes vārdā senioriem novēlam labu veselību, saulainas, ģimeniski siltas, priecīgas, patīkamas dienas un uz dzīvi skatīties vienmēr ar smaidu, daudz spēka un dzīvesprieka. Lai sirdī vienmēr būtu prieks!

Janīna Bēķe
Dubnas KN vadītāja

Maļinovas pagasta iedzīvotāji tikās rudens ražas svētkos