Sēlijas kultūras programmā finansējums piešķirts 29 projektiem

AKTUĀLI

Sēlijas kultūras programmā apstiprināti 29 projekti par kopējo summu 84 000 €, kas ietver visus Sēlijas kultūras programmas izvirzītos mērķus un ģeogrāfiski pārklāj visu Sēlijas vēsturiskās zemes teritoriju.

Kopumā 2024. gada projektu konkursā iesniegti 70 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto summu 256 695 €. Vērtēšanai tika nodoti 69 projekti, kas atbilda projektu konkursa nolikuma prasībām. Projektus izvērtēja 6 ekspertu komisija, kuras sastāvu veido 3 Sēlijas vēsturiskās zemes pārstāvji, 2 Valsts Kultūrkapitāla fonda pārstāvji un 1 Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāvis.

Divi no projektiem paredz visu Sēliju aptverošas kultūras akcijas – “Spēlēsim kāzas Sēlijā” tautas mākslas svētkiem “Sēlija rotā” un “Kultūras vainags Sēlijas kongresam”. Gatavojoties pirmo reizi atklāt Sēlijas etnogrāfisko sētu, Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs realizēs 3 projektus. Kopumā ar pētniecību un kultūras mantojuma dokumentēšanu šogad saistīti astoņi atbalstītie projekti.

Sekmējot kultūru vietējās kopienās, atbalstīti desmit projekti. To aktivitātes tiks īstenotas Berkeneļos, Eglainē, Jēkabpilī, Kaldabruņā, Kaplavā, Medumos, Neretā, Staburagā, Vecmēmelē un Zasā. Profesionālās mūzikas koncerti iecerēti Červonkā, Dignājā, Ērberģē, Gārsenē, Ilūkstē, Jaunjelgavā, Neretā, Sēlpilī, Sunākstē un Susējā.

Trīs projekti paredz bērnu un jauniešu iesaisti – skolēnu vokālās un vizuālās mākslas konkurss “Skani, tēvu zeme!”, animācijas filmas “Namīra putni” veidošana un Sēlijas jauno dzejnieku apmācības. Savukārt drukātā Sēlijas kultūras karte nodrošinās plašu informācijas pieejamību un publicitāti par Sēlijas vēsturisko zemi. Visu apstiprināto projektu saraksts pieejams portālā selija.com.

Projektu īstenošanas periods ir no 1. maija līdz 15. decembrim. Visiem projektu iesniedzējiem (gan apstiprinātajiem, gan noraidītajiem) tiek nosūtīts personīgs paziņojums par rezultātiem uz projekta pieteikumā norādīto e-pasta adresi. Apstiprināto projektu ieviesēji un citi interesenti tiek aicināti uz informatīvo semināru pirmdien, 6. maijā pulksten 18.00 tiešsaistes platformā ZOOM.

Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” projektu konkursu “Sēlijas kultūras programma 2024” administrē biedrība “Partnerība “Kaimiņi”” ar kopienu sadarbības tīkla “Sēlijas salas” informatīvo atbalstu.

Informāciju sagatavoja:                   Jānis Dzimtais
                                                         kopienu sadarbības tīkla “Sēlijas salas”
                                                         sabiedrisko attiecību speciālists
                                                         info@selija.com

Talantu šovs arī Randenē