Satiec savu meistaru Špoģos

AKTUĀLI

1. aprīlī no plkst. 11.00 līdz plkst. 13.00 Špoģu Mūzikas un mākslas skolā varēs tikties ar Tautas Lietišķās mākslas studijas “Pūpoli” vadītāju Latvijas Amatniecības kameras pinēju amata meistari Maiju Kivlenieci un studijas ‘’Pūpoli’’ dalībniecēm.

  • Veidos dārza dekorus ‘’Lieldienu olas’’ brīvā stilā.
  • Izmantos svaigas, nemizotas kārklu un vītolu klūgas.
  • Interesantiem vēlams ņemt līdzi zaru knaibles un savilces vai viegli lokāmas stieplītes.

Informējam, ka pasākuma laikā var tikt veikta filmēšana un/vai fotografēšana no pasākuma rīkotāja un/vai citu tam pilnvaroto personu puses. Apmeklējot pasākumu apmeklētājs piekrīt, ka var tikt fotografēts un/vai filmēts un, ka iegūtais materiāls var tikt publicēts!

Špoģu Mūzikas un mākslas skola

Šosejs iela 3, Špoģi

Tālrunis 29754582

kanememaija@inbox.lv

www.satiecsavumeistaru.lv

www.lnkc.gov.lv

Nekustamo īpašumu izsoles 28.03.2023.