Sapulces ar iedzīvotājiem startējušas Višķu un Ambeļu pagastos

AKTUĀLI

8. februārī Višķu un Ambeļu pagastā iesākās ikgadējās, nu jau par tradīciju kļuvušās sapulces ar pagastu iedzīvotājiem. Sapulces norisināsies teju divu mēnešu garumā un noslēgsies 22. martā Kalkūnes pagastā. Janīna Jalinska norādīja, ka šogad sapulces tiek organizētas arī vairākos novada pagastu ciemos, lai aptvertu pēc iespējas lielāku teritoriju un uzklausītu iedzīvotāju jautājumus arī attālākajās novada teritorijās. Pirmo gadu sapulce tika organizēta arī Višķu pagasta Vīgantu ciemā, uz kuru pulcējās 17 iedzīvotāji. Jāsaka, ka tik mazam ciemam kā Vīganti šis cipars ir nozīmīgs.

Pēc Vīgantu ciema sapulces turpinājās arī Špoģu Mūzikas un mākslas skolā, pulcējot 55 Višķu pagasta aktīvos iedzīvotājus. Abas sapulces tika uzsāktas ar Višķu pagasta priekšsēdētāja Jāņa Proma uzrunu un atskaiti par paveikto 2016. gadā un nozīmīgākajiem plāniem šim gadam.

Pie lielākajiem kapitālieguldījumiem minama Višķu stadiona rekonstrukcijas otrās kārtas realizācija, Višķu sociālās aprūpes centra renovācija un Jauniešu centra izveide. Savukārt 2017. gadā ieplānota ceļa Grāviņi – Vecie Tokari rekonstrukcija, laivu stacijas un pludmales teritorijas labiekārtošana. Jānis Proms arī papildināja, ka šogad būs jauni bērnu rotaļu laukumi Špoģu un Tehnikuma ciemā, kā arī tiks veikta veco laukumu renovācija. Jāatzīmē, ka projekts, kura ietvaros tiks labiekārtota laivu stacijas un pludmales teritorija, kas atrodas Višķu tehnikuma ciemā, tiks realizēts, pateicoties biedrībai “Višķu attīstībai”.

Diezgan bēdīgas Višķu pagastā ir iedzīvotāju skaita izmaiņas. Kopš 2013. gada tas sarucis par 224 iedzīvotājiem. Miršanas gadījumu skaits, salīdzinot ar 2015. gadu, ir sarucis par 4, savukārt dzimušo skaits samazinājies uz pusi.

2017. gadā Višķu pagasta iedzīvotāji ir aicināti aktīvi piedalīties pasākumos. Pirmo reizi Višķos augustā tiek plānots brīvdabas akustiskais koncerts, savukārt novembrī - sarīkojuma laikā, kas tiks veltīts LR proklamēšanas 99. gadadienai, notiks Višķu pagasta Gada cilvēku godināšana.

Pozitīvi ir vērtējama jaunatklātā Jauniešu centra darbība. Vidēji katru dienu to apmeklē 23 bērni un jaunieši. Pagastā no 147 jauniešiem Jauniešu centrā aktīvi darbojas 78. 42 jaunieši ir iesaistījušies brīvprātīgajā darbā, 20 no tiem nostrādājuši vairāk kā 50 brīvprātīgā darba stundas.

Statistikas dati liecina, ka arī skolēnu skaits Špoģu vidusskolā, salīdzinot ar 2015./2016. mācību gadu, ir samazinājies par 13 skolēniem. Špoģu Mūzikas un mākslas skolā mācās 189 audzēkņi.

Dzīvojamā fonda apsaimniekošanas jomā atrisināta virkne svarīgu jautājumu. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs tika lemts 9 Višķu tehnikuma dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesības nodot pašvaldības aģentūrai “Višķi”, līdz ar ko veikti samērā nozīmīgi remontdarbi (nomainītas ieejas durvis, veikti kosmētiskie remonti, nomainīti logi kāpņutelpās, veikts fasādes un ieejas jumtiņu remonts, atremontēti divi dzīvokļi Vīgantu ciemā un veikts kosmētiskais remonts vienam sociālajam dzīvoklim Višķu tehnikuma ciemā).

Samērā augsta Višķu pagastā ir maksa par siltumenerģiju. Kopējā vidējā maksa uz vienu kvadrātmetru apkurināmās platības 2015./2016. gada apkures sezonā sastādīja 1,58 eiro, savukārt 2016./2017. sezonā vidēji 1,66 eiro. Aug parādi par komunālajiem pakalpojumiem.

Viens no Višķu pagasta iedzīvotājiem uzdeva jautājumu, kāpēc pagastā maksa par siltumenerģiju ir viena no augstākajām visā novadā. Novada pašvaldības izpilddirektores vietnieks Aleksandrs Aizbalts paskaidroja: “Tarifs ir vienāds praktiski visās pašvaldībās. Maksa par izlietoto siltumenerģiju ir atkarīgs no kurināmā cenas un patērētāju daudzuma. Katrai mājai ir savs siltuma patēriņš. Līdz ko skaitītāja rādītāji ir lielāki, arī izmaksas par vienu kvadrātmetru ir lielākas. Piemēram, Daugavpils novada Naujenes un Kalkūnes pagastos SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” tarifs ir 59 eiro par megavatu. Vidējais siltumenerģijas patēriņš uz vienu kvadrātmetru ir 1,20 eiro, Višķos tas ir ievērojamāki augstāks. Tātad siltumenerģijas patēriņu ietekmē arī ēkas tehniskais stāvoklis jeb ēkas siltumnoturība, kā arī iedzīvotāju paradumi - cik siltās telpās iedzīvotāji vēlas uzturēties, kā arī, cik rūpīgi izturas pret siltumenerģijas taupīšanu. Tāpēc ierosinu padomāt par dalību energoefektivitātes paaugstināšanas programmā, ko piedāvā novada dome. Ir viens labs piemērs – siltinātā māja Vienības ielā 8 Lociku ciemā. Par decembri rēķins par siltumenerģiju sastādīja aptuveni 0,90 centiem par kvadrātmeru, savukārt novembrī – 0,70 eiro centi. Painteresējieties, kā viņiem gāja šajā procesā”.

Vanda Kezika arī papildināja, ka energoefektivitātes pasākumos visaktīvākie ir tieši Naujenes pagasta daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, arī Kalkūnes pagastā. “Kāpēc jums par to nepadomāt? Jo tik labus nosacījumus nedod ne Valsts programmas, ne kāds cits. Protams, viens no nosacījumiem ir tas, ka mājai nevar būt parāds lielāks par 15 %. Lielākās aktivitātes novada dome šajā programmā sedz. Mājas kopsapulcē ir jāpieņem lēmums, kādi darbi jums ir prioritāri – jumta vai sienu, vai fasādes siltināšana, un jāvirza šis jautājums tālāk. Tādā veidā nozīmīgi samazināsiet arī siltumenerģijas patēriņš”, tā V. Kezika.

Vīgantu ciemā no iedzīvotājiem izskanēja jautājums par informācijas stenda neesamību, kaut arī tas ir nepieciešams. Jānis Proms norādīja, ka šāds stends tika uzstādīts, taču tas tika salauzts un tika izlemts paziņojumus turpmāk izvietot uz veikala durvīm. Jānis Proms arī apsolīja, ka drīzumā informatīvais stends tomēr tiks uzstādīts atkārtoti.

Kāds iedzīvotājs uzdeva jautājumu, kāpēc invalīdei Mārītei Gudei netiek piešķirts atsevišķs dzīvoklis. Uz ko Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova atbildēja sekojoši: “Es pati personīgi biju pie viņas. Pašlaik viņa dzīvo pie svešiem cilvēkiem, bet kādu laiku jau pirms tam dzīvoja viena. Uzskatu, ka tīri sadzīviski un arī fiziski viņai vienai dzīvot ir grūti, tādēļ būtu jāpadomā par grupu dzīvokļiem, kas iespējams būs pieejami 2018. gadā. Ja viņa šādu vēlēšanos izteiks, mēs, protams, to atbalstīsim.”.

Arvien aktuāls ir jautājums par klaiņojošiem suņiem. Jānis Proms paskaidroja, ka suņi tiek izķerti, tika uzstādīti arī slazdi. Ciemā ir palikuši vien divi klaiņojošie suņi, kas drīzumā tiks izķerti un ievietoti patversmē. Savukārt viena suņa nogādāšana uz patversmi (ceļa izdevumi un uzturēšana) pašvaldībai izmaksā ap 100 eiro.

Tāpat tika uzdots jautājums par humāno palīdzību, kas ļoti tiek gaidīta Luknas ciemā. Anna Jegorova paskaidroja, ka laba sadarbība šajā jautājumā notiek ar Dānijas pārstāvjiem, kas vienmēr labprāt pie mums atved šo palīdzību.

No Vīgantu ciema 4. dzīvojamās mājas iedzīvotājiem izskanēja jautājums par jumta remonta nepieciešamību. Uz ko izpilddirektore Vanda Kezikas atbildēja, ka sākumā mājai ir jānosaka statuss, jo šī māja pašvaldībai nepieder, tā atrodas privātīpašumā. Ja iedzīvotāji kopsapulcē vienojas par mājas nodošanu pašvaldībai, tad jautājums jālemj tālāk. Arī energoefektivitātes pasākumu veicināšanas projektos šī māja kā privātīpašums piedalīties nevar. Jānis Proms norādīja, ka vienu no Vīgantu ciema mājām pašvaldība ir gatava sakārtot, lai perspektīvā dzīvokļi būtu pieejami dzīvošanai. Pašvaldības aģentūras “Višķi” direktors Valentīns Šnitko komentēja, ka apsaimniekošanas maksa, kas tiek iekasēta no šīs mājas iedzīvotājiem, nav pietiekoša, lai tiktu veikti jebkādi nopietni remontdarbi. Naudas nepietiktu pat ieejas durvju nomaiņai, krājas tikai parādi. Daudzi dzīvokļi stāv tukši, līdz ar to neveidojas arī uzkrājums.

Sapulcēs neiztika arī bez pateicības vārdiem pagasta pārvaldes priekšniecībai. Koroļevščinas vecticībnieku kopienas pārstāvis teica paldies Jānim Promam par palīdzību lūgšanu nama atjaunošanā (lūgšanu nama remonts, pieguļošā teritorijas sakopšana, kapu teritorijas piebraucamā ceļa savešana kārtībā). Cerot uz aktīvu sadarbību arī turpmāk, paldies tika pateikts arī novada domes vadībai par līdzekļu iedalīšanu grīdas remontam.

Pateicības vārdi tika teikti arī lielākajiem Višķu pagasta uzņēmējiem, kas ne tikai attīsta pagastu, bet arī nodrošina tā iedzīvotājiem darba vietas. Sapulcēs piedalījās AS “Latgales Bekons” valdes priekšsēdētāja Anna Tenisa un SIA “Agraris” direktors Aleksandrs Harlamovs.

Nākamā sapulce notiks 14. februārī Medumos un Sventē.

Olga Smane

Senioru vakars Kalkūnē