Sapulces ar iedzīvotājiem pagastos šogad nenotiks

AKTUĀLI

Preses konferencē izskanēja jautājums par ikgadējām sapulcēm ar pagastu iedzīvotājiem. Izpilddirektore Vanda Kezika atbildēja, ka šogad, izanalizējot situāciju, novada vadība vienojās, ka sapulces ar iedzīvotājiem pagastos nenotiks. Pagastu atskaites jeb informācija par paveikto 2017. gadā drīzumā būs pieejama pagastu pārvalžu mājas lapās.

“Iesaku pagastu pārvalžu vadītājiem rīkot nelielu iedzīvotāju grupu tikšanās uz vietām, lai apspriestu problēmas, izteiktu jautājumus vai ierosinājumus. Ja izskanēs pieprasījums un iedzīvotāji izteiks vēlmi tikties ar novada vadību un speciālistiem, tāda tikšanās tiks organizēta. Vērtējot sapulču norises pēdējo gadu laikā, nācies secināt, ka iedzīvotāji jautājumus uzdevuši retāk nekā pirmajos gados. Jautājumi, kas izskan, vairāk aptver komunālās sfēras jautājumus un ir pagasta pārvaldes ziņā un kompetencē. Pagastu pārvaldes šobrīd gatavo iesniegšanai priekšlikumus Autoceļu fondam ceļu renovācijai, kurus mēs izskatīsim. Iesakām iedzīvotājiem biežāk tikties ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem un uzdod konkrētos jautājumus viņiem”, tā V. Kezika.

Tāpat izpilddirektore piebilda, ka ļoti aktīva ir novada domes deputātu pieņemšana pagastos, kur tie atbild uz iedzīvotāju jautājumiem, problēmām un ierosinājumiem. Ļoti daudzi iedzīvotāji vēlas uzdot jautājumus individuāli, un te viņi šo iespēju var izmantot. Ja uzdotajam jautājumam vai izteiktajai problēmai ir jārod risinājums, deputāti iesniedz priekšlikumus novada domes vadībai, kura to izskata un cenšas atrisināt.

Naujenes kultūras centrā var apskatīt fotoizstādi “Latgales ainava”