Saeima atbalstīja nekustamā īpašuma nodošanu industriālā parka izveidei Līksnas pagastā

AKTUĀLI

Lai veicinātu līdzsvarotu komercdarbības attīstību valsts teritorijā, Saeima trešdien, 15. novembrī, trešajā – galīgajā – lasījumā atbalstīja likumu, ar kuru valsts nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodod Augšdaugavas novada pašvaldībai industriālā parka izveidei. 

Industriālā parka izveidei paredzēta teritorija 256 hektāru platībā, kas būs piemērota gan lielu ražotņu, gan tām funkcionāli nepieciešamās tehniskās apbūves (noliktavu, transporta infrastruktūras, ūdensapgādes, siltumapgādes infrastruktūras utt.) izvietošanai. Tajā plānots izvietot rūpniecības, inovatīvu produktu ražošanas, transporta, loģistikas, enerģētikas un citu nozaru uzņēmumus. 

Nododot pašvaldībai valsts meža zemi Augšdaugavas novada Līksnas pagastā, iecerēts sekmēt novada un Latgales reģiona attīstību un ekonomisko izaugsmi, kā arī paaugstināt vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, iepriekš pauda likumprojekta autori. Valsts nekustamais īpašums jānodod pašvaldībai, lai tā varētu uzbūvēt nepieciešamo publisko infrastruktūru. 

Pašvaldības pārstāvji uzsver, ka industriālā parka izveide ir būtiska arī novada un reģiona konkurētspējas uzlabošanai, akcentējot plānotās parka atrašanās vietas izdevīgo ģeogrāfisko novietojumu un pieejamību stratēģiski svarīgajai infrastruktūrai. 

Novada pašvaldībai jāizdod saistošie noteikumi, kas regulē industriālā parka izveidošanas noteikumus, izmantošanas un pārvaldīšanas nosacījumus, kā arī prasības pretendentiem, kuri vēlēsies izmantot parka teritoriju. 

Saeimas Preses dienests

Skaista mana tēvu zeme