Skaista mana tēvu zeme

Kultūra

Apmeklējot Maļinovas pagasta bibliotēku, no 10.novembra līdz 24.novembrim,  var apskatīt literāru izstādi no novadpētniecības krājuma, kas papildināta ar novadpētniecības materiāliem. Simtgades fotoizstāde par Maļinovas pagastu arvien nav zaudējusi aktualitāti, patīk pagasta iedzīvotājiem un ciemiņiem. Bibliotēkā ir pieejams plašs materiālu klāsts par Maļinovas pagastu, tā ievērojamākām vietām. Preses apraksti par Maļinovu no 1925.gada izdrukāti no www.periodika.lv. Apskatot fotoalbumus, lasot pagasta iedzīvotāju atmiņas, var redzēt ka ikviens lepojas ar savu dzimto vietu. Atmiņas dzīvo mums blakus, tā ir mūsu pagātne, mūsu saknes. Lai kur mēs būtu, lai kur dzīvotu, dzimtene ir viena, tā mūžam dzīvos mūsu sirdīs.

Saglabāsim sirdī mīlestību pret dzimteni, kā mātes adītos dūraiņus ar siltumu ko tie dāvā. Saules mūžu Latvijai!

Maļinovas pagasta bibliotēkas vadītāja E.Kokina.

Gaidu sadraudzības vakars