Sadraudzības vakars Augšdaugavas novada jaunatnei “Tradīciju vakars”

AKTUĀLI

25.novembrī no plkst. 18.00 līdz 23.00 Līksnas pagasta kultūras namā norisināsies Augšdaugavas novada jauniešu sadraudzības pasākums “Tradīciju vakars”, ko rīko Vaboles, Līksnas, Kalupes un Nīcgales pagastu jaunieši. Pasākumā var piedalīties Augšdaugavas novada pagastu jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem kopā ar saviem jauniešu centra atbildīgo personu.

Pasākuma dalībniekiem ir mājasdarbs – sagatavot priekšnesumu par izlozēto valsti, parādot tās tradīcijas vai kultūru (muzikāls priekšnesums, spēle, viktorīna, tautas tradīcijas utt.). Valstis izlozēs attīstības centru jaunatnes lietu speciālisti.

Pasākuma laikā dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar citu valstu kultūru un tradīcijām, prezentēt savus priekšnesumus pasākuma laikā, kā arī būs iespēja iepazīties ar citiem Augšdaugavas novada jauniešiem.

Pasākuma programma:

Plkst. 17.30 – 18.00 Reģistrācija

Plkst. 18.00 – 20.00 Augšdaugavas novada jauniešu komandu priekšnesumi

Plkst. 20.00 – 20.30 Apbalvošana

Plkst. 20.30 – 23.00 Augšdaugavas novada jauniešu brīvā laika pavadīšana

Lūdzam, obligāti apstiprināt sava jauniešu centra dalību līdz 23. novembrim, sazinoties ar Vaboles jauniešu attīstības centra jaunatnes lietu speciālistiem (Līga Vaidere, +371 26792878, liga.vaidere@augsdaugavasnovads.lv; Zane Ozola, +371 27181186, zane.ozola@augsdaugavasnovads.lv).

Mazā graudiņa ceļojums