„Rudens bērna acīm” Maļinovā

AKTUĀLI

13. septembrī laukumā pie Maļinovas pagasta saieta nama notika pasākums „Rudens bērna acīm”. Pasākuma dalībniekiem bija uzdots mājas darbs - uzzīmēt rudeni, kas sekmīgi tika izpildīts. Spītējot mainīgajiem laikapstākļiem, uz ugunskura tika vārīts ābolu kompots. No paštaisītas mīklas uz koka iesmiem tika cepta maizīte un oglēs ierušināti smaržoja cepti kartupeļi. Vecākās paaudzes pasākuma dalībnieki dalījās atmiņās par kartupeļu rakšanas talkām, kad ugunskurā cepti kartupeļi bija talkas neatņemama sastāvdaļa. Bērniem maizīte un cepti kartupeļi ļoti garšoja un lielu interesi izraisīja pats cepšanas un gatavošanas process. Šis pasākums deva jaunas idejas atpūtai brīvā dabā ar ģimeni.

Paldies visiem pasākuma dalībniekiem par dalību pasākumā!

Izsoles