Rit intensīvi ceļu pārbūves darbi Dubnā, Vabolē, Kalupē un Sventē

Komunālā saimniecība un ceļi

Novadā notiek intensīvs darbs pie Lauku atbalsta dienesta finansētā projekta “Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūve”, kura ietvaros šovasar tiek pārbūvēti ceļu posmi “Dubna – Bicāni – Zeiļi – Medupes upe” Dubnas pagastā, “Vaboles stacija – Aizbalti – Pudāni – Mukāni” Vaboles pagastā, “Morkanišķi – Ruži” Kalupes pagastā un “Grantiņi – Vanagi” Sventes pagastā. Ar LAD atbalstu tiek pārbūvēti pašvaldību grantsceļi bez cietā seguma ar mērķi veicināt vietējo uzņēmējdarbību un saglabāt apdzīvotību.

Projekta ietvaros ceļiem tiek izveidoti un sakārtoti sāngrāvji, meliorācijas grāvjos tiek nomainītas lielās caurtekas, izveidotas ērtas nobrauktuves uz dzīvojamām mājām, kā arī paplašināti ceļa posmi, kur tie ir dabiski sašaurinājušies.

 “Šis ceļš Vaboles pagastā tika izvēlēts tāpēc, ka šeit ir daudz zemnieku saimniecību, kuras nodarbojas ar graudkopību, bet līdz šim zemniekiem nebija nodrošināta pietiekami laba piekļuve laukiem. Tāpat būtisks kritērijs bija, ka caur šo ceļa posmu tiek nodrošināta piekļuve lielajam valsts ceļam, te regulāri brauc autoveikals, skolēnu autobuss un mums ir iecere, ka spēsim šeit attīstīt ērtu piekļuvi Baltezeram, kas ir publisks ezers,” par sava pagasta pieredzi pastāstīja Vaboles pagasta pārvaldes vadītāja Aina Pabērza. Ceļš “Vaboles stacija – Aizbalti – Pudāni – Mukāni” ir vairāk kā 7 km garš, tomēr remontēti tiek kritiskākie posmi 3.92 km garumā.

Neskatoties uz lietaino vasaru, būvniecības darbi Dubnā, Sventē, Kalupē un Vabolē joprojām turpinās un prognozējams, ka ceļi ekspluatācijā varētu tikt nodoti vasaras nogalē.

 

Civilās aizsardzības komisijas sēde par ĀCM ierobežošanas pasākumiem