Ripo raibās Lieldieniņas Kalupē

Kultūra

Lieldienu vakarā kalupiešus iepriecināja Špoģu un Naujenas mākslas skolas audzēkņi ar netradicionālo modes skati "Priekšmets. Manta. Lieta", Valda Grebeža un Anitas Karpenko  vadībā.

Atgādinot Lieldienu  tradīcijas - ticējumus un mīklas, Kalupes "Zaķi" aicināja iedzīvotājus priecāties par saules atgriešanos, rosību, dzīvību, kustību dabā un kopīgi iedejot Lieldienas, lai katrā mājā ienāktu svētība un laukiem netrūktu auglības.

Vislielāko gandarījumu bērniem sagādāja olu ripināšana. Uzvarētāju vidū bija Sarkaņu ģimene, olu "titulus" ieguva: Zavadsku un Volontu ģimenei raibākā ola, Kalugu ģimenei spilgtākā ola, Kukļu ģimenei stiprākā ola, Nešporei Inārai modernākā ola.

Kā pārsteigums pasākumā ieradās ,,LIELDIENU ZAĶI”: mazā Viktorija Kaluga (mazais zaķis) un Zavadsku ģimene, Ināra Nešpore - lielo zaķu komanda. Visi klātesošie vēroja zaķu deju.

Vakara gaitā tuvāko un tālāko pagastu jauniešus uz balli aicināja Ilūkstes grupa "Taktsmērs" .

Lieldienu zaķi aktīvākajiem dalībniekiem bija sarūpējuši dāvanas. Paldies visiem, kuri iesaistījās Lieldienu pasākumā!

Informāciju sagatavojusi:
Inita Ivdra
Kalupes pagasta kultūras darba vadītāja 

 

Naujenē skanīgi aizvadītas Lieldienas