Reorganizēs pašvaldības aģentūru “TAKA”

Pagastu un pilsētu ziņas

25. novembra Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēdē deputāti atbalstīja priekšlikumu par aģentūras “TAKA” reorganizāciju uz pašvaldības iestādi, kas turpmāk sauksies “Augšdaugavas novada pašvaldības iestāde “TAKA””.

Tūrisma pakalpojumu pieejamībai ir liela nozīme Augšdaugavas novada pašvaldības iedzīvotājiem, līdz ar to radās nepieciešamība pēc iespējas efektīvāk nodrošināt pakalpojumu pārskatāmību un administratīvo resursu izmantošanu.

Reorganizējot aģentūru par pašvaldības iestādi, tiks panākts lielāks ieguvums ar tūrisma attīstību saistīto jautājumu risināšanai un koordinēšanai.

Pašvaldības iestāde “Augšdaugavas novada pašvaldības iestāde “TAKA”” darbu ar jauno nosaukumu un statusu uzsāks līdz ar 1. janvāri.

Noteiktas 2021.gadā neapstrādātās zemes vienības