Realizēts Vaboles vidusskolas pārbūves projekts

AKTUĀLI

Noslēdzies Vaboles vidusskolas pārbūves un sporta zāles nesošo konstrukciju nostiprināšanas projekts. Vaboles skola Daugavpils novadā ir viena no vecākajām, pamatēka celta 1902.gadā kā muižas zirgu stallis, kura vēlāk pārbūvēta skolas vajadzībām. Pirms dažiem gadiem skolas sporta zālē tika konstatēta konstrukciju neliela kustība, tāpēc tika pieņemts lēmums, ka sporta zāle drošības apsvērumu dēļ tiks slēgta un skolēni uz sporta nodarbībām tiks vesti uz blakus pagasta skolu.

Šis notikums aizsākās tūdaļ pēc Zolitūdes traģēdijas. Mūsu sporta zālē bija plaisa, kura darīja mūs uzmanīgus jau vairāku gadu garumā -  mēs nolēmām veikt tehnisko ekspertīzi un atzinums bija tāds, ka šo ēku nedrīkst ekspluatēt, tā ir jāsaved kārtībā. Ar Daugavpils novada domes atbalstu sākām izstrādāt tehnisko projektu, meklēt finanšu līdzekļus un šī gada martā uzsākām būvniecības darbus”, pastāstīja Vaboles vidusskolas direktore Elita Skrupska.

Papildus sporta zāles pārbūvei, tika veikti arī citi būvniecības darbi – jumta seguma nomaiņa un bēniņu siltināšana, ēkas fasādes atjaunošana, logu un durvju nomaiņa. Atjaunota elektroinstalācijas un ūdensapgādes sistēma, savukārt kanalizācija pieslēgta ciema kanalizācijai. Līdz šim klases tika apsildītas ar krāsniņām, savukārt tagad apkuri nodrošina jauns siltummezgls. Vides pieejamības uzlabošanai izbūvēts panduss pie sporta zāles ieejas. Remonti veikti arī divās klasēs un skolēnu garderobēs.

Skolas renovācija izmaksājusi nepilnus 669 tūkst. eiro, kurus pašvaldība sedza, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. Projektu izstrādāja SIA “Lūsis V”, savukārt būvniecības darbus veica SIA “Borg”.

Kā atzīmē skolas direktore Elita Skrupska, skolas vide ir mūsdienām atbilstoša, tāpēc svarīgākais, lai tajā būtu arī pietiekams skolēnu skaits, ko izglītot. Šajā mācību gadā skolā mācās 125 skolēni, no tiem 32 vidusskolas klasēs. “Tuvākajā nākotnē mēs neredzam ļoti krasu skolēnu samazināšanos, bet, protams, tāda tendence ir. Diemžēl, jauno ģimeņu paliek arvien mazāk un līdz ar to samazinās arī skolēnu skaits. Protams, mēs esam ļoti bažīgi izglītības reformu dēļ, bet ceram, ka reformai līdzi nāks veselais saprāts un lauki pilnībā netiks iznīcināti,” bažas pauda direktore.

Elita Skrupska ir pārliecināta, ka modernā sporta zāle kalpos, kā laba motivācija vietējiem iedzīvotājiem, īpaši, jauniešiem, aktīvāk nodarboties ar sportu, lai pagastā atjaunotu vecās sporta tradīcijas un tiktu gūti jauni sasniegumi. Gan zelta medaļas sportā, gan augošs skolēnu skaits būtu skaista dāvana skolas simtgadē, kuru Vabolē atzīmēs 2019.gadā.

FOTOGALERIJA

Noslēdzies septiņu Lociku ciema ielu un stāvlaukumu pārbūves projekts