Noslēdzies septiņu Lociku ciema ielu un stāvlaukumu pārbūves projekts

AKTUĀLI

Projekts „Daugavpils novada Naujenes pagasta Lociku ciema Zaļās ielas, Mazās ielas, Gaismas ielas, Mazās Vienības ielas, Bērzu ielas, Īsās ielas, Vienības ielas un stāvlaukumu pārbūve” tika uzsākts 2016. gada septembrī un darbi ilga līdz šī gada rudenim.

Jau 2013. gadā tapa tehniskais projekts, taču tikai 2016. gadā, pateicoties novada domei, tika rasta iespēja finansējuma piesaistei. Tajā pat gadā tika uzsākta arī projekta realizācija.

Projekta īstenošanai Daugavpils novada dome ņēma aizņēmumu Valsts kasē. Septiņu ielu rekonstrukcijai, jaunai lietus kanalizācijas sistēmai, apgaismojumam, kā arī bērnu rotaļu laukumu nožogojumam izlietoti 745 000 eiro. Darbus veica SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”.

Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne: “Protams, Lociku ciema iedzīvotāju lielākā daļa tagad ir ļoti apmierināta, atrodas arī kāds, kuram ir slikti, bet es uzskatu, ka kopumā ciemats izskatās ļoti labi, mēs esam panākuši to, ko gribējām – mums ir gājēju ietves, atjaunota braucamā daļa, izveidots skvērs, nedaudz atjaunoti stādījumi, tā ka tagad tik jādzīvo, jāpriecājas un jāsaglabā tas, kas ir izveidots”.

Projekta īstenošanas laiks sākotnēji tika noteikts līdz šī gada jūnijam, bet sakarā ar lietavām, termiņu nācās pagarināt.

“Kā jau katrā projektā, arī šajā bija dažas neparedzētas lietas, Locikos ir problēma ar augstajiem gruntsūdeņiem un notekūdeņu sistēmas nedarbojas tā kā vajadzētu. Bija nepieciešams atrisināt dzīvojamās mājas Vienības ielā 8 problēmu, lai veiktu darbus lieko lietus ūdeņu novadīšanai, kā arī novada dome piešķīra papildus līdzekļus lietus ūdeņu novadīšanai arī citās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”, tā I. Miglāne.

Neskatoties uz minētajām grūtībām projekta īstenošanas laikā, Lociku ciema ielas nu ir sakārtotas un ieguvēji no tā pirmām kārtām ir vietējie iedzīvotāji. Kā minēja pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne, dotais projekts ir jauna lappuse Naujenes pagasta vēsturē.

FOTOGALERIJA    

Jeļena Ovičiņņikova: “Mani lielākie dzīves skolotāji ir kā bākas, kas izgaismo manu ceļu”