Realizēts projekts zivju resursu aizsardzībai Medumu pagasta ūdenstilpēs

Komunālā saimniecība un ceļi

Šī gada martā Medumu pagasta pārvalde sadarbībā ar Zivju fonda atbalstu, iesaistījās Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”. Šī gada jūnijā tika realizēts projekts “Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Medumu pagasta ūdenstilpēs” un ar SIA “Balttehnika” tika noslēgts līgums par aprīkojuma piegādi. Lai nodrošinātu Medumu pagasta ūdenstilpju: Medumu ezera, Lielā Ilgas ezera, Mazā Ilgas ezera, Lauceses ezera zivju resursu aizsardzību tika iegādāti:

  • Niedru pļāvējs – laiva LK12A;
  • Niedru pļāvējs grābeklis G-250;
  • Piekabe laivas transportēšanai TIKI BP1600-LB.

Projekta kopējais finansējums sastādīja 14 440,01 EUR, tajā skaitā Zivju fonda finansējums 7 000,00 EUR, Daugavpils novada domes finansējums 7 440,01 EUR. Projekta realizācija ļaus ilgtermiņā rūpēties par Medumu pagasta ezeru zivju resursiem, nodrošināt ezeru biotopu saglabāšanu, labvēlīgus apstākļus zivju pavairošanai un nepieļaut ezeru krastu līniju aizaugšanu.  

Latvijas veterānu sporta spēlēs novadam gūti atzīstami rezultāti