Realizēts projekts Sventes ezera zivju resursu aizsardzībai

AKTUĀLI

Sventes ezers ir viens no dziļākajiem un tīrākajiem ezeriem Latvijā un lielākais Daugavpils novadā. Sventes ezera efektīvākajai apsaimniekošanai tas tika nodots biedrībai “Sventes pērle”, kura jau 12 gadus seko ezera stāvoklim, papildina zivju rezerves un cīnās ar malu zvejniekiem.

Šī gada martā Sventes pagasta pārvalde sadarbībā ar biedrību “Sventes pērle” un Zivju fonda atbalstu, iesaistījās Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” un š.g. maijā – jūnijā projekts “Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumiem Daugavpils novada Sventes pagastā” tika realizēts.

Sventes ezera zivju resursu aizsardzībai tika iegādāti:

  1. Pulsar termokamera – Thermal Imaging Scope Helion XP38
  2. Laivas dzinējs Suzuki DF 5AS
  3. Dienas/nakts binoklis ATN BINOX-HD 4-16x
  4. Akumulatora trieciena urbjmašīna un ledus urbis
  5. LED lukturis FEWIX TK 72 R

Projekta kopējais finansējums sastādīja EUR 6324,95, t.sk. Zivju fonda finansējums EUR 5629,21. Biedrības “Sventes pērle” finansējums EUR 695,74.

Jaunais materiāltehniskais aprīkojums ļaus vēl labāk apsaimniekot Sventes ezeru.

Labdarības fonda finansējuma ietvaros tiks restaurēta glezna „Jēzus Ģetzemanes dārzā”