Labdarības fonda finansējuma ietvaros tiks restaurēta glezna „Jēzus Ģetzemanes dārzā”

AKTUĀLI

Silenes Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca projektu konkursā “Latvijas sakrālais mantojums” ieguva finansējumu EUR 2189,62 apjomā gleznas „Jēzus Ģetzemanes dārzā” (audekls/eļļa, 89,5 x 69,5 cm) restaurācijai. Projektu konkursu jau septīto gadu rīko Rietumu Bankas labdarības fonds sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju  ar mērķi saglabāt un restaurēt Latvijas sakrālās arhitektūras un mākslas pieminekļus.

Gleznā attēlots populārs Evaņģēlija sižets, kurš plaši izplatīts sakrālajā mākslā. Tas saistās ar notikumiem, kad pēc Svētā Vakarēdiena Jēzus ar saviem mācekļiem dodas uz Ģetzemanes dārzu, lai pēdējo reizi pirms nonākšanas vajātāju gūstā lūgtu Dievu un smeltos ticības spēku smagajiem pārbaudījumiem. Jēzus saka  mācekļiem: „Mana dvēsele ir noskumusi līdz nāvei: palieciet šeit un esiet ar Mani nomodā.” … „Un, nedaudz pagājis, Viņš krita uz Sava vaiga pie zemes, lūdza Dievu un sacīja: „Mans Tēvs, ja tas var būt, tad lai šis biķeris iet Man garām, tomēr ne kā Es gribu, bet kā Tu gribi.” ”(Mat.26:36-45). Ar to tiek norādīts, ka dvēseles „tumšā nakts”, kuru Jēzus pārdzīvo Ģetzemanē ir mācībstunda visiem, kas ir ceļā pie Dieva. Gleznā skatāma aina, kur Jēzus nometies ceļos, lūgšanā pavērsis skatu pret debesīm, kur gleznas augšējā labajā pusē attēlots upuru biķeris. Jēzus seja un acis pauž izmisumu, skumjas un dvēseles mokas, bet tanī pat laikā pilnīgu paļāvību Dieva gribai.

Glezna ir ļoti slikta stāvoklī, jo tā glabājusies salocīta vairāk kā 20 gadus baznīcas bēniņos, rezultātā radušies nopietni pamatnes un pārējo glezniecības slāņu bojājumi. Glezna netīšām tika atrasta baznīcas bēniņu tīrīšanas laikā, bet pietika tikai uzmest tai acis, lai saprast, cik tā ir skaista un vērtīga. Tagad, pateicoties Rietumu Bankas labdarības fondam,  glezna „Jēzus Ģetzemanes dārzā” ieņems savu vietu dievnamā un ik reizi, uzlūkojot šo gleznu, tā mudinās atcerēties par Jēzu un ceļu pie Dieva.

Informāciju sagatavojusi: Sofija Mole

   

Skrudalienas pagastā tiks organizēta nometne “Manas dzimtenes pūra lāde”