Skrudalienas pagastā tiks organizēta nometne “Manas dzimtenes pūra lāde”

AKTUĀLI

Biedrība “Silenes stariņi”, Daugavpils novada programmas “Attīsti sevi! “ ietvaros , Daudzfunkcionālajā centrā “Skrudaliena” organizē no š.g. 30. jūlija līdz 10. augustam jaunatnes dienas nometni  “Manas dzimtenes pūra lāde” .

Nometni finansē Daugavpils novada dome, līdzfinansēšanu nodrošina Skrudalienas pagasta pārvalde, SIA “Jums S”,  SIA “Stars Met Latgale”, Skrudalienas pagasta un Silenes bibliotēkas un biedrība “Silenes stariņi”.  Projekta kopējais finansējums EUR 1987,00.

Atzīmējot Latvijas 100 gadadienu, nometnes mērķis ir veicināt Daugavpils novada jauniešu izpratni par novada vēstures, dabas, kultūrvides, biznesa, tautas tradīcijas bagātību, attīstot pilsoniskas apziņas un patriotisma stiprināšanu jauniešu vidū, kā arī sniegt iespēju apgūt jaunas iemaņas un prasmes un sekmēt jauniešu sadarbību ar pašvaldības iestādēm, uzņēmējiem un citām organizācijām.

Projekta laikā 12 Daugavpils novada jauniešiem būs nodrošināta iespēja doties mācību ekspedīcijās un pārgājienos pa Daugavpils novada teritoriju, piedalīties dažādās radošajās darbnīcās, sporta pasākumos, intelektuālās spēlēs, izklaidēs un idejas diskusijās. Jauniešiem būs iespēja ne tikai atpūsties un nostiprināt savu veselību, bet, galvenais, iegūt zināšanas, ko viņi varēs izmantot tālākajā dzīvē.

Nometnes dienas kārtība ir izveidota tā, lai jaunieši apgūtu jaunas zināšanas un jaunu pieredzi, bet, tajā pašā laikā, atpūstos.  Tāpēc nometnes aktivitātes ir sadalītas vairākos posmos: nometnes dalībnieku saliedēšanās aktivitātes mainās ar radošām darbnīcām, intelektuālās spēles ar sporta pasākumiem,  apkārtējas teritorijas  pētīšana ar lekcijām,  mācību ekskursijas ar izklaižu pasākumiem.

Piedalīšanās nometnē  dos jauniešiem iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku, attīstīt savas prasmes, pilnveidot zināšanas un radošumu, iemācīties strādāt komandā un individuāli.

Informāciju sagatavojusi:
Sofija Mole

Biedrības “Silenes stariņi” valdes priekšsēdētāja 

21.jūnijā apiesim apkārt Latvijai un pulcēsimies pie ugunskuriem pierobežā