Randenes pamatskolā 1.septembris iesācies renovētās telpās

AKTUĀLI

Svaigi renovētās mācību telpās 1.septembrī līksmi iesoļoja Randenes pamatskolas skolēni, kuri bija patīkami pārsteigti par vasarā tapušajām pārmaiņām. Tikai dienu pirms jaunā mācību gada sākuma, skolas telpas tika pieņemtas ekspluatācijā, lai jau nākamajā dienā tās pielītu ar bērnu čalām, atkalredzēšanās prieku un ziedu smaržu.

Zinību dienas svinīgais pasākums notika aktu zālē, kurā īpaši godināti tika 7 skolēni, kuri šogad uzsākuši mācības 1.klasē. Viņu zināšanas tuvākos gadus kaldinās sākumskolas skolotāja Valentīna Vasiļonoka. Kopumā Randenes skolā mācības uzsāka 60 pamatskolēni.

Ar skaistām dziesmām un priekšnesumiem skolēni sveica cits citu, savus skolotājus un vecākus. Pēc zvaniņa ieskandināšanas, skolēni steidza uz klases stundu, novērtējot mācību telpu vizuālās pārmaiņas.

“Pēc iestādes reorganizācijas no bērnudārza par skolu, faktiski šeit nekad nav bijis remonts. Remonts bija vajadzīgs un mums prieks par to, ka bērnu skaits Randenes pamatskolā nesamazinās, bet tikai palielinās. Ja mums kā pašvaldībai izdosies paveikt citu projektu uzņēmējdarbībā, mēs ceram, ka šeit skola varētu uzņemt vēl jaunus audzēkņus,” optimistiski noskaņota ir pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika.

Skolas renovācija tika veikta 161 tūkst. eiro apmērā, kas 100% tika segta no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Būvdarbus veica SIA “BORG”.

“Šo renovāciju mēs gaidījām divus gadus, tāpēc ir liels prieks, ka beidzot mums ir sakārtota darba vide. Prieks ir gan skolēniem, gan skolotājiem. Vēlos pateikties Daugavpils novada domei, kura atbalstīja mūsu skolu,” tā Randenes pamatskolas direktore Lidija Peipiņa.

Jāatzīmē, ka Randenes pamatskola tradicionāli aktīvi piedalās dažādos projektos. Šogad tā kļuva par vienu no trijām novada skolām, kura piedalīsies Valsts izglītības satura centra projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, stiprinot un dažādojot interešu izglītības iespējas. Projekts paredz daudz un dažādas interesantas aktivitātes 1.-6.klašu skolēniem – flešmoba dejas, peldēšanas nodarbības, vasaras nometnes, mācību ekskursijas un paraugsaimniecību apmeklēšana.

“Randenes pamatskolas kolektīvs ļoti radoši strādā, viņiem ir labi sasniegumi, neskatoties uz to, ka klasītes ir mazas. Viņi aktīvi izmanto iespējas piedalīties projektos, tāpēc es domāju, ka vecāki, kas sūta bērnus uz Randeni, var būt apmierināti, jo šeit ir laba gan fiziskā vide, gan mācību sagatavošanas līmenis,” novērtējumu sniedza V.Kezika.

“Mūsu sapņos ir augstākie kalni un pavasari” – ar tādiem vārdiem, dziedot Randenes pamatskolas himnu, jauno mācību gadu izdziedāja skolēni, ar jaunu apņemšanos tiekties pēc jaunām un patīkamām virsotnēm.

FOTOGALERIJA (pamatskola pieņemta ekspluatācijā)

FOTOGALERIJA

Aicinām piedalīties profesiju naktī!